Askıya Alma

07 Ocak 2019

Askıya alma sistemi, Ülkemizde ve AB'de üretimi olmayan hammadde ve ara mamul niteliğindeki eşya için gümrük vergilerinin sıfırlanması, üretimin tüketimi karşılamadığı ürünler için ise tarife kontenjanı açılması uygulamasını kapsamaktadır. Bu uygulama ile sanayicimizin hammaddelere erişiminin kolaylaştırılması ve uluslararası piyasada rekabetçiliğinin artırılması hedeflenmektedir.