Askıya Alma Sistemi

07 Ocak 2019
Askıya Alma Sistemi kapsamında; Türkiye ve AB'de üretimi bulunmayan sanayi ürünleri için askıya alma, AB ve Türkiye'de üretimi bulunan ancak yetersiz olan ürünler için ise tarife kontrenjanı (kota) uygulanmaktadır. Diğer taraftan, Ülkemiz ile Avrupa Birliği arasındaki Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı demir çelik ve kömür ürünleri askıya alma sisteminin kapsamının dışındadır.
 
Yürürlüğe giren askıya alma/kota düzenlemeleri tüm AB üyeleri ve Türkiye için geçerlidir.
 
Bitmiş/nihai ürünler, perakende satış amacı taşıyan ürünler askıya alma rejimine konu edilemez.
 
Askıya Alma Sistemi kapsamında gümrük vergisi muafiyeti tanınan ürünler İthalat Rejimi Kararı Eki V Sayılı Listede yayımlanmaktadır. Askıya Alma Sistemi çerçevesinde yapılacak yeni başvurular yapılmadan önce güncel V Sayılı listenin incelenmesi gerekmektedir.
 
İthalat Tebliği (İthalat:2019/18)'in Askıya Alma Sistemine ilişkin hükümleri içermektedir.

Söz Konusu İthalat Tebliği'ne (İthalat: 2019/18) ulaşmak için tıklayınız.

 
 

Hangi ürünler için askıya alma başvurusu yapılabilir?    

  • Türkiye’de yerleşik üreticilerin üretimlerinde kullandığı,
  • Türkiye ve AB’de imalatı bulunmayan (imalatın bulunması ancak yetersiz olması durumunda kota başvurusu yapılabilir),
  • Askıya alındıktan sonra yıllık tahsil edilmeyecek gümrük vergisi miktarı 15.000 Avro karşılığı Türk Lirasından az olmayan,
hammadde, yarı mamul ya da imalat bileşenleri için askıya alma başvurusu yapılabilir.
 
 

Kimler askıya alma başvurusu yapabilir?       

  • Türkiye’de yerleşik,               
  • Başvurusu konusu ürünü üretiminde kullanan,
üretici firmalar, askıya alma başvurusu yapabilir.
 
 

Başvurular ne zaman yapılır?               

Askıya Alma Sistemine dair tüm süreçler aşağıdaki zaman çizelgesinde özetlenmiştir.

A) Toplantı Takvimi

   Ocak Dönemi  Temmuz Dönemi
Birinci ETSG Toplantısı  20/04/2019-15/05/2019 tarihleri arasında  20/10/2019-15/11/2019 tarihleri arasında
İkinci ETSG Toplantısı  05/06/2019-15/06/2019 tarihleri arasında  05/12/2019-20/12/2019 tarihleri arasında
Üçüncü ETSG Toplantısı  05/07/2019-15/0/2019 tarihleri arasında  20/01/2020-30/01/2020 tarihleri arasında
Ek (İhtiyari) ETSG Toplantısı  01-15/09/2019 tarihleri arasında  15/02/2020 ile 28/02/2020 tarihleri arasında


B) Yeni Askıya Alma Talepleri

   Ocak Dönemi  Temmuz Dönemi
Askıya Alma ve Kotaların Yürürlüğe Girişi  01 / 01 / 2020   01 / 07 / 2020
Taleplerin Genel Müdürlüğe İletileceği En Son Tarih *  15 / 02 / 2019  15 / 08 / 2019
 

C) İtirazlar

Yeni askıya alma taleplerine İlişkin İtirazlar, İthalat Genel Müdürlüğü'ne "İkinci ETSG Toplantısı"ndan 5 iş günü öncesinde yapılır.**
Yürürlükteki askıya alma sistemine tabi ürünlere yapılacak itirazlar ise, yine İthalat Genel Müdürlüğü'ne "Birinci ETSG Toplantısı"ndan 5 iş günü öncesinde yapılır.**
 
01/01/2020 Dönemi İtiraz Tarihleri:
Yeni Askıya Alma Taleplerine İtiraz: 01 / 06 / 2019
Yürürlükteki Askıya Alma Sistemine Tabi Ürünler : 01 / 05 / 2019
 

D) Temdit Talepleri

Yürürlükteki Askıya Almaların Temdit Tarihi  01/01/2020
Yürürlükteki Askıya Alma Sistemine Tabi Ürünlerin Temdit Taleplerinin Genel Müdürlüğe İletileceği Son Tarihi  01/03/2019
 
Temdit Taleplerine İlişkin İtirazlar, İthalat Genel Müdürlüğü'ne "Birinci ETSG Toplantısı" öncesinde yapılır.**
01/01/2020 Dönemi Temdit Taleplerine İtiraz Tarihi: 01 / 05 / 2019
 
 
* Taleplerin değerlendirilmesi sonucunda başvurularda eksik bilgi ve belge olması durumunda anılan eksiklikler başvuru sahibi firmalarca giderilerek Ocak dönemi için en son 01/03/2019; Temmuz dönemi için 01/09/2019 tarihine kadar Genel Müdürlüğe iletilir.  

** Netleşmiş toplantı tarihlerine ilişkin bilgi askiyaalma@ekonomi.gov.tr e-posta adresinden temin edilebilir.

 

Başvurular nasıl yapılır?        

Tüm belgeler elektronik ortamda (askiyaalma[at]ekonomi.gov.tr) ve ayrıca ıslak imzalı olarak Genel Müdürlüğe iletilecektir.

 

Yeni Askıya/Kota Başvurusu:

Ek-2 (dilekçe,istenen diğer belgelerle birlikte)

Ek-5 (Türkçe başvuru formu)

Ek-8 (Türkçe deklerasyon)

Form-1 (İngilizce form)

 

İtiraz Başvurusu:

Ek-3 (dilekçe,istenen diğer belgelerle birlikte)

Ek-6 (Türkçe başvuru formu)

Form-2 (İngilizce form)

 

Temdit Başvurusu:

 
Tebliğ hükümlerine göre yapılan ve Bakanlığa iletilen başvurular için ayrıca:
 
  • Başvuru/itiraz konusu ürüne dair teknik bilgiler (teknik resimler, block diyagramları, fotoğraf, katalog, kimyasal formül vs)
  • Talep konusu ürünün AB veya Türkiye’de yerleşik, mevcut veya potansiyel üreticilerinin isim ve adresleri ile talep konusu ürünün tedarikine ilişkin talep sahibi firmayla üretici firmalar arasındaki görüşme detayları
  • Kapasite Raporu
belgeleri gereklidir.
 

Askıya Alma Sistemi nasıl işlemektedir?  

Bakanlığa yapılan başvurular, Avrupa Komisyonu (Komisyon) bünyesinde faaliyet gösteren Ekonomik Tarife Sorunları Grubuna (ETSG) iletilmektedir. Tüm AB üyesi ülkeler ve Türkiye’den toplanan talepler (askıya alma, temdit, itiraz) ülkemiz delegelerinin de katıldığı ve yukarıda takvimi verilen toplantılarda müzakere edilir. Bu müzakereler sonucunda, ilgili dönemin askıya alma rejimi güncellemeleri (uygulamaya giren ve çıkan ürünler) Komisyona iletilir. Komisyon tarafından nihai kararın verilmesini müteakip, Askıya Alma Sistemi güncellemeleri AB ve Türkiye’de eş zamanlı olarak yürürlüğe girer.
 

Askıya alınan/alınması teklif edilen ürünleri üretiyorum, askıya almaya nasıl itiraz edebilirim?   

Yürürlükteki Askıya Alma Sistemi kapsamında gümrük vergisinden muaf olan bir ürünü veya askıya alınması talep edilen bir ürünü, Türkiye’de imal eden bir üretici, mevcut ya da yeni talep edilen askıya almaya itiraz edebilir.                     
 
 
Söz konusu liste, müzakere süreci boyunca güncellenmekte, bu güncellemeler eş zamanlı olarak Bakanlığımızca yayımlanan listeye yansıtılmaktadır.
 
 

Mevcut askıya alma uygulamasının yenilenerek uzatılması (temdit)    

Askıya Alma Sistemi kapsamına alınan bir ürüne 5 yıl süreyle gümrük vergisi muafiyeti tanınmaktadır. Bu sürenin bitiminde ilgili askıya alma yeniden gözden geçirilmekte ve söz konusu askıya almanın sona ermesi kararlaştırılabilmektedir. Dolayısıyla yürürlükteki Askıya Alma Sistemi kapsamında ithalatı yapılan bir ürün için, askıya alma süresi sona ermeden önce temdit başvurusu yapılması gerekmektedir.