Kamu İthalatı

09 Nisan 2019

Kamu ithalatı hakkında bilgiye ulaşabilirsiniz.


Yerli üretimi korumak amacıyla 16.02.2018 tarihli ve 30334 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/2 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ ile kamu ithalatı (doğrudan alımları) 01.03.2018 tarihinden itibaren Bakanlığımız iznine tabi kılınmıştır. 

Mezkur Tebliğde 03.04.2019 tarihli ve 30734 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile yapılan değişikliğe göre, 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi kapsamında yer verilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen kamu alımlarında yerli malı olma şartı getirilen makine ve ekipman ile yapı malzemeleri listelerinde belirtilen eşyaya ek olarak Tebliğ eki listede yer alan 761 eşyanın ithalatında bazı özel durumlar dışında izin belgesi düzenlenmeyeceği hükme bağlanmıştır.