NGGS - Tebliğ No: 2019/30 - Polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat (yalnız dokuma brandalar) - Çin Halk Cumhuriyeti, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti (Tarpaulin made of polyethilene/polypropilen - People's Republic of China, Vietnam)

08 Kasım 2019