Sentetik ve Suni Dokunmuş Mensucat - İtalya, İspanya, Almanya (Synthetic or Artificial Woven Fabrics - Italy, Spain, Germany)

Important Announcement – Time Extension for Questionnaires / Önemli Duyuru – Soru Formları İçin Süre Uzatımı

29 Temmuz 2020
Important Announcement – Time Extension for Questionnaires
Regarding the anti-circumvention investigation initiated pursuant to the Communique No. 2020/14 (Official Gazette 26/06/2020 – 31167), due date for submitting the questionnaires is extended to 21 August 2020.

Önemli Duyuru – Soru Formları İçin Süre Uzatımı
26 Haziran 2020 tarihli ve 31167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/14) ile başlatılmış olan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmaya ilişkin soru formlarının cevaplanma süresi 21 Ağustos 2020 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.