Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenleme

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Mevzuatının İthalat ile ilgili bölümleri hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

30 Ağustos 2018

Ürün Güvenliği Teknik Düzenleme Mevzuatı Genel Bilgisi

Gerek dış ticarete konu  gerekse iç piyasaya arz edilen ürünlerin insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını sağlamasını, teknik düzenlemelere uygun ve güvenli olmasını temin etmek amacıyla Bakanlığımızca yayımlanan mevzuat aşağıda yer almaktadır.