2017 Yılı Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Sonuçları Açıklandı

07 Kasım 2018

Temel amacı vatandaşımızın tehlikeli ürünlerden korunması ve piyasaya mevzuata uygun ve güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması olan piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) faaliyetlerini ülkemizde 9 farklı kamu kuruluşu yürütmektedir. PGD uygulamasının temelini oluşturan kalite altyapısının kurulması ve AB teknik mevzuatının uyumlaştırılması çalışmalarında önemli rol üstlenen Bakanlığımız, ulusal düzeyde koordinatör kuruluş olarak görevlendirilmiştir.
Söz konusu koordinasyon görevi kapsamında makine, asansör, elektronik ürünler, yapı malzemeleri, gıda, kozmetikler, tıbbi cihazlar, kişisel koruyucu donanımlar, oyuncaklar, biyosidal ürünler, deterjanlar, tekstil ve çocuk bakım ürünleri gibi 42 ürün kategorisinde Türkiye’deki tüm PGD kuruluşlarının 2017 yılına yıla ait denetim istatistikleri derlenerek “2017 Yılı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu” hazırlanmış olup Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Raporda öne çıkan tespitler şöyle sıralanmaktadır:
-              Toplam denetlenen ürün parti sayısı 2016 yılına göre %24 azalarak 232.704’e düşmüştür. Uygunsuz/güvensiz bulunan ürün parti sayısı ise %51 oranında azalarak 54.917 olmuştur.
-              Yetkili kuruluşlar tarafından denetlenen 232.704 ürün partisinin 64.019’u ithal ürünler olup ithal ürünler toplam denetlenen ürünlerin %27’sini oluşturmaktadır. 2017 yılında toplam denetlenen ürünler içerisinde ithal ürünlerin oranında %3’lük bir azalma olmuştur. Öte yandan, denetlenen ithal ürün partilerinin %31’i uygunsuz veya güvensiz bulunmuştur.
-              Denetlenen ithal ürünlerde uygunsuzluk/güvensizlik oranının en yüksek olduğu ilk 5 ürün grubu; taşınabilir basınçlı ekipmanlar, hazır beton dışı yapı malzemeleri, kozmetikler, makinalar ve çocuk kullanım ve bakım ürünleri olmuştur.
-              2017 yılında internet satışlarına ilişkin yapılan denetim kapsamında internet ortamında satılan 87 parti kozmetik ürünü denetlenmiş ve bunların tamamı uygunsuz bulunmuştur.
-              Yetkili kuruluşlar tarafından uygunsuz ve güvensiz ürünler için 116 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.
Bu sonuçlar, imalatçılarımız/ithalatçılarımızın ilgili teknik düzenlemesine uygun ürünleri piyasaya arz etme konusunda daha hassas davrandığını, PGD kuruluşlarımızın da daha risk bazlı denetime odaklandığını göstermektedir. PGD’nin temel amacı vatandaşımızın sağlık ve güvenliğinin daha iyi korunmasıdır. 
Bilindiği üzere, 100 Günlük İcraat Programında yer alan daha etkin bir Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) sistemi için ihtiyaç duyulan mekanizmanın belirlenerek mevzuat hazırlıklarına başlanması eylemine ilişkin çalışmalar Bakanlığımızca sürdürülmektedir. Söz konusu çalışmaların tamamlanmasının ardından kurulacak olan yeni modelle birlikte söz konusu verilerin 2018 yılından itibaren daha kısa periyotlarla ve dinamik bir şekilde yayınlanması planlanmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.