Bakan Yardımcısı Çiftci, Esnaf ve Sanatkârlar Stratejik Eylem Planı Çalıştayı´na katıldı

Bakan Yardımcısı Çiftci, esnaf ve sanatkârların sürdürülebilirliği için kurumsal kapasitelerinin artışını sağlayacak çözüm önerilerinin ortaya çıkarılması ve stratejik eylem planının hazırlanması amacıyla gerçekleştirilen çalıştaya katıldı.

05 Şubat 2018
Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Esnaf ve Sanatkârlar Stratejisi ve Eylem Planı (ESSEP) hazırlık süreci çalışmaları kapsamında Bakanlık bürokratları ve akademisyenlerin bir araya geldiği çalıştaya  Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci başkanlık etti.

Ankara´da düzenlenen çalıştaya Bakan Yardımcısı Çiftci´nin yanı sıra Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan ve ilgili bürokratların yanı sıra alanında uzman akademisyenlerden Prof. Dr. İsmail Hakkı Eraslan, Prof. Dr. Hüseyin Abdurrahman Kanıbir, Prof. Dr. Uğur Yozgat, Prof. Dr. Ali Şen, Prof. Dr. İsmail Bakan, Prof. Dr. Hakan Erkuş, Prof. Dr. Kahraman Çatı, Prof. Dr. Reha Saydan ve Netvizyon MediaPark yetkilisi Binali Kılıç katılım sağladı.

Esnaf ve sanatkârların sürdürülebilirliği için kurumsal kapasitelerinin artışını sağlayacak çözüm önerilerinin ortaya çıkarılması ve stratejik eylem planının hazırlanması amacıyla gerçekleştirilen çalıştayda, Bakanlık bünyesinde hazırlanan taslak eylem planına ilişkin akademisyenlerin görüş ve önerileri alınmış ve bunun yanında akademisyenlerin esnaf ve sanatkârlara yönelik vizyon projeler değerlendirildi.

Çalıştayın açılışında görüşlerini dile getiren Çiftci, “Esnaf ve sanatkârlarımızın rekabetçi bir ortamda, buna uyumlu sürdürülebilir bir yapı kurularak faaliyetlerini gerçekleştirmeleri için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Esnafımızın sağlıklı bir yapı kurması, bunu daha da geliştirerek tüccar olması, ihracatımıza katkı koyacak düzeye erişmesi noktasında buna uygun bir vizyonla modellerin geliştirilmesi arzumuzdur” dedi.

2023 Hedefleri doğrultusunda esnaf ve sanatkârlarımızın arzu edilen noktaya ulaşması için akademisyenler ve tüm kurum, kuruluşlarla işbirliği içinde olduklarını belirten Çiftci, “Bu alanda çok değerli çalışmalar yapmış hocalarımızın da burada bu çalışmada yer alması beni oldukça mutlu etti. Bu çalışmamızla nihayetinde hangi sektörlerin nerede yer alması gerektiği, ne yapıda olması gerektiği, bunların ne ölçüde desteklenmeleri gerektiği, kümelenme ve markalaşma ihtiyaçlarının analizi gibi noktalarda önemli çıktılar beklediğimiz bir çalışma gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Bizim en büyük sorunumuzun bölgesel kalkınmışlık düzeyindeki farklılıklar ve markalaşma noktasında çok geride olmamızdır diyen Çiftci, “Dünya´ya sunduğumuz çok az sayıda markamız var. Yurtdışında daha fazla marka ile mal ve hizmet üretimi noktasında temsil edilmeliyiz. Diğer taraftan esnaflıktan bir üst düzeye çıkma noktasında da bazı sıkıntılar var. Burada da örnekler daha fazla olmalı. Ben ümit ediyorum bu çalışmada bu gibi önemli noktalara çözümler getireceğiz. Hem Bakanlığımızın yakın zamanda yapmış olduğu Sektör Analizleri Çalışması hem de bu çalışmamız sonucunda elde edeceğimiz çıktılar ile esnaf ve sanatkârlarımızı daha iyi bir noktaya taşıyacağız. Çalışmaların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Allah muvaffak etsin” şeklinde konuştu.
Gün boyu süren etkinlikte farklı uzmanlık alanlarındaki akademisyenlerin akademik bakış açısıyla esnaf ve sanatkârlarımızın daha rekabetçi bir yapıya kavuşmasını hedefleyen öneriler geliştirildi. Çalıştay´da Düzce Üniversitesi´nden Prof. Dr. İ. Hakkı Eraslan tarafından yapılan sunum ile “İşletme Fonksiyonlara Yönelik Yatay Proje Paketleri”, “Faaliyet Kollarına Yönelik Dikey Proje Paketleri” ve “Bakanlık Stratejik Planına Yönelik Altlık Çalışmaları” başlıkları altında, akademisyenlerce planlanan sistematik ve bu kapsamda hayata geçirilmesi önerilen projelere ilişikin bilgiler paylaşılmış ve değerlendirildi. Çalıştay süresince dile getirilen görüşlerin de dikkate alınarak mevcut eylem ve proje önerilerinin geliştirilmesi ve eylem planına dönüştürülmesine yönelik çalışmaların devam etmesi kararlaştırıldı.

Esnaf ve Sanatkârlar Stratejisi ve Eylem Planı

2010 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin esnaf ve sanatkârlara yönelik ilk strateji belgesi; Esnaf ve Sanatkârlar Değişim, Dönüşüm, Destek (3D) Strateji Belgesi ve Eylem Planı (ESDEP) esnaf ve sanatkârlarımızın rekabet gücünün artırılması temel hedefiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde hayata geçirilmiştir.

ESDEP ile esnaf ve sanatkârlar için “Büyümeyi, sürekli gelişmeyi ve kalıcı olmayı hedefleyen, ahlaki değerlerden ödün vermeyen, ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eden, teknolojiyi kullanan ve müşteri ile birebir ilişki kurarak müşteriye özel mal ve hizmet üretebilen, işbirliği ve ortak çalışmaya açık esnaf ve sanatkâr oluşturmaktır” vizyonu geliştirilmiştir.

ESDEP kapsamında ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğiyle yürütülen birçok proje ve faaliyet neticesinde hedeflerin tamamına yakını hayata geçirilmiştir. 2010-2017 yılları arasında mesleki eğitimden, vergi ve sosyal güvenliğe, finansmandan mevzuata birçok alanda esnaf ve sanatkâr lehine çok sayıda kazanım elde edilmiştir.

Gelinen noktada değişen ekonomik ve sosyal şartlara paralel olarak ESDEP’in güncellenmesi, esnaf ve sanatkâr işletmelerini Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına taşıyacak vizyon ve stratejilerin belirlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda yürütülen Esnaf ve Sanatkârlar Stratejisi ve Eylem Planı (ESSEP) hazırlık süreci çalışmaları devam etmektedir.