Müsteşar Aşcı, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Zutt ile bir araya geldi

Müsteşar Aşcı, Dünya Bankası'nın kooperatiflerle ilgili projesinde Bakanlığın doğrudan, hatta ana partner olarak yer almasının elzem olduğuna dikkati çekti.

06 Şubat 2018
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cenap Aşcı,  Dünya Bankası Türkiye Direktörü Johannes Zutt, Sürdürülebilir Kalkınma Programı Başkanı Tamara Sulukhia ve beraberlerindeki Dünya Bankası Türkiye temsilcilerini makamında kabul etti.

Kabulde, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Köseoğlu, Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu ve İç Ticaret Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hakan Çalış da hazır bulundular.

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Johannes Zutt, Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı’nın talebi ve girişimleriyle başlatılan üretici kooperatifleriyle ilgili veri toplama ve araştırma projesinin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı da ilgilendirmesi bakımından Bakanlığın bu projede aktif rol almasını beklediklerini ifade etti.

Üretici kooperatiflerinin etkinliğinin ve pazar payının artırılması hususunda gerekli görülmesi halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile de protokol ya da mutabakat zaptı imzalanabileceğini belirten Zutt, söz konusu projede Bakanlığın desteklerine ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

Zutt, projede esas gayelerinin üretici kooperatiflerinin pazardaki gücünü artırmak olduğunu vurgulayarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliği ile temin edilecek verilerin benzer nitelikteki ülkelerle karşılaştırma yapma amacıyla da kullanılacağını dile getirdi.

Görüşmede Dünya Bankası adına söz alan Sürdürülebilir Kalkınma Programı Başkanı Tamara Sulukhia ise, Dünya Bankası olarak bu tür projelerde hükümetlerle doğrudan işbirliği halinde çalıştıklarını ifade ederek; söz konusu proje dâhilinde 6 tarımsal ürün kalemini, kooperatiflerin satış ve faaliyet yoğunluklarına göre belirlediklerini bildirdi.

Projenin bu yılın Haziran ayına kadar tamamlanacağının altını çizen Sulukhia, proje sonunda Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin kararları doğrultusunda hareket edileceğini belirtti.

Dünya Bankası’nın Türkiye’deki faaliyetlerine muhtelif örnekler veren Banka yetkilileri, hali hazırda Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası marifetiyle 3 Milyar Doları aşkın kredi sağladıklarını sözlerine eklediler.

Müsteşar Cenap Aşcı, anılan projede Bakanlığın doğrudan, hatta ana partner olarak yer almasının elzem olduğuna dikkati çekti.

Bakanlığımızın, kooperatiflerle ilgili faaliyetleri hakkında bilgiler veren Aşcı, anılan projede yer almak için Bakanlığımızla ayrıca bir protokol imzalanmasına gerek olmadığını; Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı uhdesinde çalışmanın devam edebileceğini belirtti.

Görüşmede Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu, Dünya Bankası’nın çalışmasında seçilen 6 kalemden (pamuk, et, süt, domates, buğday, fasulye) kooperatiflerin sadece pamuk ve sütle alakadar olduklarını vurgulayarak,  seçilen kalemler arasında yer almayan 23 kalemin daha olduğunu hatırlattı.

İç Ticaret Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hakan Çalış ise, ön soğutma, soğutma zinciri vb. konularda teşvikler verildiğini anlattı.

Görüşme, tarafların konuyu detaylı olarak incelemesi, Bakanlığın anılan projeye yapabileceği katkıların değerlendirilmesi ve bu hususta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileriyle istişare edilmesi hususunda mutabık kalınarak sona erdi.