Yükleniyor...
İçeriğe atla

Amman'da Hızlı Otobüs Projesi  BRT, 2007 yılında başladı, 2010 yılında rüşvet soruşturmaları nedeni ile askıya alındı, 2015 yılında tekrar çalışmalar başlatıldı. 4.5 milyon nufuslu Amman'da, ortalama günde  7 milyon ulaşım kullanma sayısı mevcut olup %5 i toplu taşım ile yapılmaktadır.

Belediye Başkanı Shawarbeh, projenin tamamlanacağı 2020 yılına kadar yüksek standartta 600 otobüs alınacağını, bu sayının 286 sı Mutakamilah Transportatiom Company tarafından işletileceğini açıkladı. Anılan firmanın %10 nu Amman Büyük Şehir Belediyesine, %40 devlete aittir.

Duraklar trafiği gösteren elektronik altyapı ile donanımlı olacaktır.

Kaynak: The Jordan Times

Yayımlama: 14.08.2018 12:45:00 (TSİ)

Başbakan yardımcısı Muasher vergi kaçağının Ürdün'e yıllık maliyetinin 918 milyon Dolara geldiğini, %38 nin satış vergisinden kaynaklandığını, sık sık değişmeyen bir gelir vergisi kanuna ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Parlementodaki Maliye Komitesinin Başkanı Safadi, IMF programının başarılı olmadığını, açığı azaltmada, gelirleri arttırmada, borç oranını düşürmede hedefleri yakalamadığını dile getirdi.

Kaynak: The Jordan Times 

Yayımlama: 14.08.2018 12:38:00 (TSİ)

Bulgaristan Ulusal Emlak Derneği Başkanı Dobromir Ganev, ”B ulgaristan'daki konut fiyatları 2019'un ikinci yarısından sonra düşmeye başlayacak” diye tahminde bulundu. Ganev, bu yıl Sofya ve büyük şehirlerde taşınmaz fiyatlarının yüzde 2 ile 4 arasında yükselmesini bekliyor. Eski inşa edilen binaların fiyatları yükselirken yeni inşa edilen binaların fiyatları düşüyor. Bu yılın ilk çeyreğinde Sofya’da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yeni inşa edilen binaların fiyatında % 2,5 oranında düşüş yaşanmış olup, mevcut binaların fiyatlarında % 13,5 oranında ve ortalama olarak % 8,3 oranında bir artış gerçekleşmiş bulunuyor. Filibe'de yeni konut fiyatları ortalama olarak % 12 -8 oranında, eski konut fiyatları ise % 14 oranında artıyor. Varna'da konut fiyatlarında % 10 oranında artış gözleniyor: yeni ev fiyatları %12, eski ev fiyatları ise % 9 oranında artmış bulunuyor.

Kaynak: https://kircaalihaber.com/?pid=3&id_news=21470

Yayımlayan: Filibe Ticaret Ataşeliği

Yayımlama: 14.08.2018 10:42:00 (TSİ)

İhracat; Mayıs 2018'de bir önceki aya göre % 4,5 arttı. Mayıs 2017 ile karşılaştırıldığında ise % 1,4 azalarak 95,6 milyon dolar oldu.

Mayıs 2018'de İsrail'e ihracat, Nisan 2018 ile karşılaştırıldığında % 5,8 arttı ve toplam ihracatın % 88,2'sini oluşturdu.

Aynı zamanda, Mayıs 2018'de diğer ülkelere yapılan ihracat, Nisan 2018 ile karşılaştırıldığında % 18 oranında azaldı.

 

İthalat; Mayıs 2018'de bir önceki aya göre % 4,5 arttı. Ayrıca, Mayıs 2017 ile karşılaştırıldığında % 4,2 arttı ve 494,9  milyon dolara ulaşmıştır.

İsrail'den ithalat ise, Mayıs 2018'de bir önceki aya gore % 1,1 azalarak toplam ithalatın 56'sını oluşturdu.

Öte yandan, Mayıs 2018'de diğer ülkelerden ithalat, bir önceki ay ile karşılaştırıldığında % 12,7 arttı.

 

Kayıtlı Mal Net Ticaret Dengesi:

ihracat ve ithalat arasındaki farkı temsil eden ticaret dengesi, Mayıs 2018'de bir önceki aya göre ticaret açığının % 4,5 arttığını göstermektedir. Ayrıca, Mayıs 2017 ile karşılaştırıldığında % 5,6 oranında artarak 399,3 milyon dolara ulaşmıştır.

 

Kaynak:Filistin Merkez İstatistik Bürosu (PCBS)

Yayınlayan: Kudus Ticaret Ataşeliği
Yayımlama: 14.08.2018 10:10:00 (TSİ)

Küresel araştırma şirketi olan International wine and spirits record’a (IWSR) göre kişi başına alkol tüketiminde Bulgaristan dünyanın ilk 6 ülkesi arasında. AC Nielsen’in verilerine göre 2017 yılında Bulgarlar 60,2 milyon litre miktarında ve 700 milyon leva değerinde alkol tüketmiş. Bu rakamın hacim olarak 32 milyon litresini ve değer olarak 155 milyon levasını şarap tüketiminin oluşturduğu aktarılıyor.

IWSR’un Bulgaristan’daki alkol tüketimi ile yaptığı araştırmaların bazı neticeleri:

  • Bulgaristan dünyadaki en ucuz alkolün satıldığı ülkeler arasında;
  • Bulgaristan dünyada alkol ürünlerine en düşük ÖTV vergisi uygulayan ülkeler arasında;
  • Bulgaristan’da ev koşullarında ciddi hacimlerde alkol üretimi mevcut;
  • Bulgaristan gelişmiş eğlence kültürüne sahip bir ülke.

Bulgaristan’da en fazla tüketilen alkol çeşitleri (sırasıyla):

  1. Şarap;
  2. Rakı;
  3. Viski;
  4. Votka.

Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği

Yayımlama: 14.08.2018 09:35:00 (TSİ)

1 Ocak – 22 Temmuz 2018 arasında Bulgaristan, 3 356 765 MWh elektrik ihraç etmiş bulunuyor. Söz konusu rakam yıllık bazda % 25,56 oranında bir artışa işaret ediyor. Elektrik üretimi % 2,03 azalarak 24 767 954 MWh, tüketim ise % 5,29 azalarak 21 411 189 MWh oldu. Söz konusu dönemde Kozloduy nükleer enerji santrali ile Maritsa İztok 2, AES Gulubovo ve ContourGlobal Maritsa İztok 3 termik santraller 21 378 890 MWh elektrik üretti. Söz konusu elektrik üretimi önceki yılın aynı dönemine göre % 7,03 fazladır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik yıllık bazda % 3,7 azalarak 693 598 MWh olarak gerçekleşti.

Kaynak: BTA

Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği

Yayımlama: 14.08.2018 09:34:00 (TSİ)

Economist dergisinin dünyanın en yaşanılası şehirleri sıralamasında Viyana yedi yıldır ilk sırada yer alan Avusturalya‘ nın Melbourne şehrini geçerek birinci sırada yer aldı. Dünya genelinde 140 büyükşehirin değerlendirmeye alındığı araştırmada, bu şehirlerin eğitim, sağlık, kültür, altyapı, çevre alanındaki gelişmeleri değerlendirilerek derecelendirme yapıldı. Derecelendirmede listenin ilk beş sırasında, Viyana, Melbourne, Osaka, Calgary ve Sydney şehirleri yer aldı. Diğer taraftan, uluslararası danışmanlık şirketi Mercer’in derecelendirmesinde ise Viyana şehri uzun yıllardır dünyanın en yaşanılası şehirleri sıralamasında ilk sırada yer almaktadır.

Kaynak: Der Standard

Yayımlayan: Viyana Ticaret Müşavirliği

Yayımlama: 14.08.2018 09:13:00 (TSİ)

Vietnam Merkez Bankası Müdürü Le Minh Hung, son dönemde ABD doları üzerindeki spekülasyonu en aza indirgemek ve ekonomideki dolarlaşmaya karşı savaşmak için tüm bankacılık sektörünü yabancı para cinsinden kredileri sıkı bir şekilde kontrol etmeye çağırmıştır. Bankaların, özellikle de devlete ait olan bankaların, başta ABD doları olmak üzere yabancı para cinsinden kredilerinin yaklaşık 300 trilyon Vietnam Dongu (12,76 milyar ABD Doları) düzeyinde olduğu tahmin edilmektedir.

ABD doları cinsinden borçlanma oranının yerel para cinsinden borçlanma oranından düşük olması nedeniyle, ihracatçılar dolar kredisi almayı tercih etmektedir. Halihazırda, bankaların kısa vadeli dolar kredileri oranı yıllık %2,8-4,7  arasında, orta ve uzun vadeli dolar kredileri için oran ise %4,5-6,0 arasında değişmektedir. Öte yandan, kısa vadeli yerel para cinsinden krediler için faiz oranları yıllık %6-9 arasında ve orta/uzun vadeli krediler için ise %9-11 arasında uygulanmaktadır.
 

Kaynak: Viet Nam News
http://vietnamnews.vn/economy/463673/sbv-requests-control-on-foreign-currency-loans.html#70BwZJTLQqBf2tm3.99

Yayımlayan: Hanoi Ticaret Müşavirliği

Yayımlama: 14.08.2018 06:41:00 (TSİ)

CBRE (uluslararası emlak şirketi) tarafından açıklanan Kuzey Amerika 2018 Teknoloji Kabiliyet Raporunda; ABD ile karşılaştırıldığında Kanada’nın teknoloji şirketlerinin işletme maliyetleri bakımından daha ucuz olduğu, Kanada Dolarının ABD Doları karşısındaki paritesinin bunun en önemli etkeni olduğu, ancak teknoloji şirketleri için “ucuz maliyetin” tek başına ilgili bölgeye yerleşmesi için yeterli olmadığı, Kanada’nın bu noktada büyük bir yetenek havuzuna sahip olmasının ikinci bir çekici unsur olduğu, Kanada Hükümetinin, akademik kurumların ve özel sektörün ülkenin teknolojik bir güç olması konusunda birlikte hareket ettiği, Toronto’da bulunan MaRS Discovery District gibi inkübasyon alanlarının bunun göstergesi olduğu, raporda 4 Kanada ve 46 ABD pazarının incelendiği, sıralamada Toronto’nun 4’üncü, Ottava’nın 13, Montreal’in 14 ve Vancouver’ın 25’inci sırada yer aldığı, Toronto’da 241.400 çalışanın teknoloji alanında istihdam edildiği, son 5 yılda bu alandaki istihdamın %51,5 arttığı, başkent Ottava’da 167.000 kamu görevlisi bulunurken 70,600 kişinin teknoloji sektöründe istihdam edildiği, Montreal’de teknoloji alanında istihdam edilen sayısının 127.300 Vancouver’de ise 68.500 olduğu belirtildi.

Kaynak: https://renx.ca/canadian-cities-rank-high-attracting-tech-talent/ - 13/08/2018

Yayımlama: 13.08.2018 07:16:00 (TSİ)

The City of London Police (Londra Şehri Polis Departmanı) tarafından gerçekleştirilen açıklamayla İngiliz polisinin dolandırıcılık birimi Action Fraud’a yapılan ihbarlar kapsamında sanal para birimlerini içeren dolandırıcılık vakası sayısının Haziran ve Temmuz aylarında 203’e ulaştığı ve vakalardaki ortalama kaybın 10.096 Sterlin olarak gerçekleştiği açıklanmıştır.

Polis, dolandırıcıların birey ya da firmalarla genellikle sosyal medya üzerinden veya telefon aracılığıyla temas kurarak sanal para birimlerinin takas edildiğini iddia ettikleri sitelerde hesap açtırdıklarını, bireylerin kredi kart ve ehliyet bilgilerini edinip hesaba aktarılan fonları ele geçirdiklerini, sonrasında ise ilgili web sitelerini kapatarak izlerini kaybettirdiklerini bildirmektedir.

Action Fraud yöneticisi Pauline Smith, son dönemlerde popüler hale gelen sanal para birimleriyle ilgilenen yatırımcıların yatırım yapmayı düşündükleri firma hakkında bağımsız kaynaklar üzerinden kapsamlı araştırma yapmaları gerektiğini ifade etmiş olup, yasal finans kuruluşlarının para yatırma veya gönderme konusunda hiçbir zaman baskı uygulamadığını, gerçekçi görünen firmalarda dahi şüpheci davranılması gerektiğini eklemiştir.

Yayımlayan: Londra Ticaret Müşavirliği

Kaynak       : http://news.cityoflondon.police.uk/r/1083/cryptocurrency_fraud_leads_to__2_million_worth_of

Yayımlama: 13.08.2018 06:41:00 (TSİ)

Haziran ayında İtalya’nın yıllık enflasyonu %1,5’a yükseldi. Bir önceki aydaki gerçekleşme ise, %1,3 oranında idi.  %1,5’luk enflasyon 2017 Nisan ayından bu yana görülen en yüksek enflasyon oranıdır. Bu artışta, özellikle yükselen elektrik ve doğalgaz fiyatlarının etkili olduğu belirtilmektedir.

Kaynak: ANSA Haber Ajansı, 13 Ağustos 2018.

Yayımlayan:Roma Ticaret Müşavirliği

 

 

Yayımlama: 13.08.2018 06:23:00 (TSİ)

Çek İstatistikleri Ofisi'nin bildirdiğine göre, Çek oteller, pansiyonlar ve kamplardaki turist sayısı ikinci çeyrekte 5,5 milyona yükseldi.

Veriler, bu artışın, aynı zamanda, evde daha fazla sayıda Çek tatilinden kaynaklandığını gösteriyor. Çek tatilcilerinde yüzde 7,9'luk bir artış yaşandı, yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 1,6 arttı.

Yabancı turistlerin en büyük sayısı, tüm yabancı ziyaretçilerin beşte birini oluşturan Almanya'dan geliyor, bunu Slovakya ve Çin'den gelen turist izliyor. Turist figürleri şimdi beş yıl boyunca artmaktadır.

Yayımlama: 13.08.2018 05:51:00 (TSİ)

Çek Cumhuriyeti'nde sanayi üretimi, Çek İstatistik Ofisi'nden alınan rakamlara göre, Haziran ayındaki üçüncü ay için ve beklenenden daha hızlı bir şekilde arttı.

Sanayi üretimi haziran ayında yıllık% 3,4'lük bir artışla Mayıs ayında görülen% 1,4'lük artıştan daha hızlı gerçekleşti. Bu da beklenen% 2.0'lık büyümenin üzerinde gerçekleşti.

Bireysel sektörlere bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı üretimi Haziran ayında yıllık bazda% 9,0 artarken, imalat üretimi% 2,1 arttı

Yayımlama: 13.08.2018 05:48:00 (TSİ)
Çek İstatistik Kurumu Perşembe günü yaptığı açıklamada, Temmuz ayında tüketici fiyat enflasyonunun Haziran ayında yüzde 2,6 seviyesine düştüğünü söyledi. Temmuz 2017'ye kıyasla özellikle konut ve akaryakıt fiyatları büyüdü; giyim, ayakkabı ve telekomünikasyon hizmetleri fiyatları ise düştü.
Yayımlama: 13.08.2018 05:46:00 (TSİ)

UBS tarafından yayımlanan “Fiyatlar ve Kazançlar” çalışmasında, derecelendirilen 77 şehir arasında 34’üncü en düşük maliyetli şehir olan Montreal’in, belli başlı Avrupa şehirlerinden, ABD’deki şehirlerden ve Kanada’nın diğer şehirlerinden çok daha uygun maliyetlere sahip olduğu, örneğin Montreal’in New York’tan %31,4 daha ucuz olduğu, kazanç bakımından ise Tokyo, Berlin, Paris ve Londra’yı geride bırakarak 15’inci sırada yer aldığı ifade edildi.

Kaynak: UBS-https://www.ubs.com/microsites/prices-earnings/en/ - http://www.montrealinternational.com/en/blog/montreal-is-the-most-affordable-city-in-canada/ -13/08/2018

Yayımlama: 13.08.2018 05:41:00 (TSİ)

Acara Özerk Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odasına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren "Arıcılar Derneği" tarafından düzenlenen "Bal Festivali" 11-12 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen festivalde Gürcistan'ın tüm bölgelerinde faaliyet gösteren bal üreticileri ürünlerini sergileme imkanı buldular. Festivalin açılışı 11 Ağustos'ta Batum Bulvar Park'ta gerçekleştirilmiş olup açılışa Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Sn. Tornike Rijvadze, Tarım Bakanı Sn. Tite Arashidze, Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Zaal Mikeladze, Tarım Bakanı Yardımcıları, Acara Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sn. Tamaz Shavadze, iş insanları ile vatandaşlar iştirak ettiler. Birinci gün yaklaşık 1000 kişinin ziyaret ettiği festivalin ikinci günü Batum Botanik Bahçesinde gerçekleştirildi. Gürcistan'ın flora ve fauna zenginliğinin sonucu olarak çeşitli çiçeklerden farklı aromalara sahip ballar ziyaretçilere tattırılmış olup festival ziyaretçiler tarafından ilgi ile izlenmiştir. Ayrıca müzik ve dans gösterileri ile ziyaretçilere renkli gösteriler sunulmuştur.

Kaynak ve Yayımlayan: Batum Ticaret Ataşeliği 

Yayımlama: 13.08.2018 05:39:00 (TSİ)

Portekiz Ulusal İstatistik Kurumu (INE) tarafından açıklanan geçici mal ticareti verilerine göre, 2018 yılı ilk altı ayında Portekiz’in ihracatı %6,6 artışla 29,5 milyar Avro, ithalatı %8,8 artışla 37,2 milyar Avro olarak gerçekleşmiştir. Bu kapsamda, dış ticaret açığı %18,1 artmış olup, 7,6 milyar Avro seviyesine yükselmiştir.

AB ülkeleri toplam ihracat içinde %76,5, toplam ithalat içinde %76 oranında paya sahiptir. AB ülkelerine ihracat %9,5 artarken, üçüncü ülkelere ihracat %1,7 azalmıştır. AB ülkelerinden yapılan ithalat %9, üçüncü ülkelerden yapılan ithalat %8,2 artmıştır.

İhracatta ilk 5 ülke sırasıyla İspanya (%25,4), Fransa (%13,1), Almanya (%11,8), Birleşik Krallık (%6,3) ve ABD (%5)’dir. Portekiz’i n ithalatında ilk 5 tedarikçi ülke İspanya (%31,2), Almanya (%14), Fransa (%7,8), İtalya (%5,4) ve Hollanda (%5,2)’dir

Portekiz’in ihracatında ilk sırada yer alan ilk 5 ürün grubu fasıllar itibarıyle motorlu taşıtlar ile aksam ve parçaları (%14,2), elektrikli makine ve cihazlar (%8,3), mineral yakıtlar ve yağlar (%7,4), makine ve kazanlar (%6,1),  plastik ürünler (%5,3)’dür.

Portekiz’in ithalatında ilk sırada yer alan ilk 5 ürün grubu motorlu taşıtlar ile aksam ve parçaları (%13,1), mineral yakıtlar ve yağlar (%12), makine ve kazanlar (%9), elektrikli makine ve cihazlar (%8,2), plastik ürünler (%4,9)’dur.

INE verilerine göre, ülkemiz Portekiz’in ihracatında %0,7 pay ile 18 inci sırada; ithalatında %1,2 pay ile 13 üncü sırada bulunmaktadır. Bu dönemde, Portekiz’in ülkemize ihracatı %3,9 azalarak 202,5 milyon Avro, ülkemizden ithalatı ise %19,4 artışla 439,9 milyon Avro seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde ülkemiz Portekiz karşısında yaklaşık 237,4 milyon Avro dış ticaret fazlası vermiştir.

Kaynak: AICEP, INE

Yayınlayan: Lizbon Ticaret Müşavirliği

Yayımlama: 13.08.2018 05:03:00 (TSİ)

Tüketici fiyat indeksi Temmuz ayında 125.3 olarak gerçekleşti, geçen yıl aynı dönem 118.6

Artış %5,7

Kaynak: Al Rai

Yayımlama: 13.08.2018 04:38:00 (TSİ)

2018 yılı ilk yarıda hazır giyim ihracatı %15 ABD'ye, %19.2 Kanada'ya,  Ham potasyum ihracatı %1,44 Malezya'ya % 29,3 Mısır'a artmıştır. Gübre ise Hindistan'ın devreye girmesi ile %27,1 yükselmiştir.

Aynı zamanda Fosfat, meyva ve sebze ihracatındaki gerileme olumsuz etki etmiştir. Meyva sebze ihracatında en fazla gerileme %67 ile Katar'da olmuştur.

Suriye ve Irak'a ihracat imkanları zorlanırken Afrika'da yeni pazarlar aranmaktadır.

AB ile imzalanan menşe kurallarının sadeleştirilmesi ihracata katkı sağlamamıştır. Yeniden müzakere edilmesi istenmektedir.

Kaynak: Al Rai 

Yayımlama: 13.08.2018 04:27:00 (TSİ)

Turebil açıldıktan sonra serbest bölgelerden Irak'a ihracat %30 arttı. İhracatın daha fazla artması için Ürdün tırlarının Irak içine girmesi sağlanmalıdır. İndirme bindirme zaman almakta ve ürüne zarar verebilmektedir.

 

Kaynak: Al Rai

Yayımlama: 13.08.2018 04:19:00 (TSİ)
Sayfa 1 / 25ÖncekiSonraki