Yükleniyor...
İçeriğe atla
Finlandiya:Mesleki Eğitim ve Öğretim Reforma Tabi Tutulacak

Finlandiya:Mesleki Eğitim ve Öğretim Reforma Tabi Tutulacak

Yayımlama: 11.08.2017 04:52:00 (TSİ)

Mesleki eğitim ve öğretim ile ilgili yeni mevzuat, Finlandiya'daki mesleki becerileri güçlendirmeyi hedefliyor. Mesleki eğitim ve öğretimin en önemli görevi öğrencilerin ihtiyaçlarını ve çalışma hayatını karşılayan bireysel becerileri üretmek olacak. Öğrenme, eğitim kurumlarında, iş yerinde ve dijital eğitim çevrelerinde gerçekleşebilecek.

Yeni okul öğrenme modeli, işyerinde çalışmaları kolaylaştıracak ve halen ülkede uygulanmakta olan okulda ve işyerinde öğrenme modelinin cazipliği arttırılacak. Öğrenme ve çıraklık anlaşmaları ile elde edilen beceriler, pratik çalışma ortamlarında sergilenecek. Öğrencilerin performansı, öğretmenler ve çalışma hayatında uzmanlar tarafından birlikte değerlendirilecek. Çalışma hayatı odaklı çalışmaların olanaklarını arttırmak, çalışma hayatındaki değişime cevap vermeyi amaçlıyacak.
Eğitim ve öğretim etkinliğini ve kalitesini artırmak için yeni bir finansman modeli tanıtılacak. Fonlama modeli, eğitim sağlayıcıları, eğitime ara verilmesini azaltmak için önlemler almayı ve daha önce kazanılan becerileri daha verimli tanımaya teşvik edecek.

Eğitim sağlayıcıları, yeni organizasyon lisanslarının getirilmesi ile eğitim ve öğretimi organize etme konusunda daha fazla özgürlüğe kavuşmuş olacaklar.

Fonlama reformu, eğitim garantisinin uygulanmasını sağlamayı hedefliyor ve eğitime ara verilmesinin azaltılması için önlemler almalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Parlamento tarafından onaylanan yasa ile işverenin iş teklif etme yükümlülüğünden bağımsız olarak, tüm sektörlerde çıraklık eğitimine eşit derecede erişilmesinin sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: Fin Hükümeti Web Sayfası
Yayımlayan: Helsinki Ticaret Müşavirliği