Yükleniyor...
İçeriğe atla
Dış Ticaret Beklenti Anketi 2018 Yılı 1. Çeyrek Beklentilerine İlişkin Sonuçlar Açıklandı.

Dış Ticaret Beklenti Anketi 2018 Yılı 1. Çeyrek Beklentilerine İlişkin Sonuçlar Açıklandı.

Yayımlama: 08.01.2018 10:10:00 (TSİ)

grafik.jpg

8 Ocak 2018 – Ekonomi Bakanlığı tarafından üçer aylık dönemler halinde uygulanarak Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında yayınlanan Dış Ticaret Beklenti Anketi (DTBA), dış ticaretimize yön veren firmaların yakın geçmişe ve mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleri ile gelecek döneme yönelik beklentilerini yansıtmakta olup, bu hususta gösterge niteliğinde olan endeksler üretilmesini sağlamaktadır. Endeksin 100’d en büyük olması beklentilerin artış yönünde olduğunu, 100’den küçük olması beklentilerin azalış yönünde olduğunu, 100 olması ise firma beklentilerinin değişmediğini göstermektedir.

İhracat Beklenti Endeksi, 2018 yılının 1. çeyreğinde, 2017 yılının 4. çeyreğine göre 11,2 puan azalırken, 2017 yılının 1. çeyreğine göre 3,5 puan artış gösterdi. 2017 yılının 4. Çeyreğinde 123,7  ve 2017 yılının 1. çeyreğinde 109 olan Endeks, 2018 yılının 1. Çeyreğinde 112,5 seviyesinde gerçekleşti. 100’ün üzerinde gerçekleşen İhracat Beklenti Endeksi, Türkiye’nin önde gelen ihracatçı firmalarının 2018 yılının 1. çeyreğinde ihracatın artacağı yönünde beklentilere sahip olduğuna işaret etmektedir. 2018 yılının 1. çeyreğinde, 2017 yılının 4. çeyreğine göre, İhracat Beklenti Endeksine dahil edilen tüm soruların yayılma endekslerinin İhracat Beklenti Endeksini azalış yönünde etkilediği gözlenmektedir. Bununla birlikte gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklenti endeksinde ve son 3 aya ilişkin ihracat sipariş düzeyi yayılma endekslerinde bir yıl öncesinin aynı dönemine göre sırasıyla 0,4 ve 4,0 puan azalış görülmüştür.

İthalat Beklenti Endeksi, 2018 yılının 1. çeyreğinde, 2017 yılının 1. Çeyreğine göre 4,7 puan, 2017 yılının 4. çeyreğine göre ise 2,1 puan arttı. 2017 yılının 1. çeyreğinde 110,3, 4. çeyreğinde 112,8 olan Endeks, 2018 yılının 1. çeyreğinde 115,0 seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılının 1. çeyreğinde, 2017 yılı 4. çeyreğine göre, İthalat Beklenti Endeksini oluşturan sorulardan gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine ilişkin sorunun Endeksi azalış yönünde etkilediği; gelecek 3 aya ilişkin birim ithalat fiyatı beklentisi ve mevcut ithalat sipariş düzeyine ilişkin soruların ise Endeksi artış yönünde etkilediği gözlenmektedir. Diğer taraftan, İthalat Beklenti Endeksini oluşturan sorulardan gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi, birim ithalat fiyat beklentisi ve son 3 aya ilişkin ithalat sipariş düzeyine ilişkin sorunun yayılma endeksi bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha yüksek puanda seyrederken, mevcut ithalat sipariş düzeyine ilişkin endeks ise daha düşük puanda seyretmektedir.

Dış Ticaret Beklenti Anketi 2018 1. Çeyrek Beklentileri

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı