Yükleniyor...
İçeriğe atla
e-Ticaretin Büyüme ve Kalkınmadaki Rolünü Arttırmak Konusunda Küresel İşbirliği Önem Kazanıyor

e-Ticaretin Büyüme ve Kalkınmadaki Rolünü Arttırmak Konusunda Küresel İşbirliği Önem Kazanıyor

Yayımlama: 13.02.2018 05:52:00 (TSİ)

E-ticaretin yükselişinin büyüme ve kalkınma için büyük potansiyel barındırdığı; fakat küresel düzeyde kural ve düzenleme eksiklikleri ile ulusal gümrük yönetimlerinin endişelerinin ve kısıtlayıcı uygulamalarının, e-ticaretten elde edilen kazanımları engelleyebileceği ifade ediliyor. Küresel sınır-ötesi e-ticaret satışlarının son yıllarda önemli ölçüde arttığı ve e-ticaretin özellikle ihracat yapak isteyen KOBİ’ler için büyük avantajlar barındırdığı vurgulanıyor. 9-10 Şubat 2018 tarihlerinde Çin Gümrük Kurumu (China Customs) ve Dünya Gümrük Örgütü (WCO) tarafından düzenlenen “Küresel Sınır-ötesi e-Ticaret Konferansında” dijital ticaretin potansiyeli, güncel gelişmeler ve fırsatların gündem konusu olduğu ifade ediliyor. Konferansta ayrıca sınır-ötesi e-ticaret konusundaki küresel kural ve düzenleme eksikliğinin ve farklı ülkelerin ulusal gümrüklerinin birbirinden farklı maliyet arttırıcı uygulamalarının, e-ticaretin gelişmesine engel olduğu konusunun vurgulandığı belirtiliyor. Bu kapsamda, e-ticareti kolaylaştırıcı gümrük uygulamalarının, risk esaslı denetimin, küresel düzeyde tanınan sertifikasyon programları oluşturulmasının, kamu-özel sektör koordinasyonunun ve küresel diyalog ve işbirliğinin, e-ticaretin gelişmesi ve e-ticaretten elde edilen kazanımların artması bakımından önemli olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: International Chamber of Commerce web sitesinden tercüme edilmiştir.

Yayınlayan:  Ekonomi Bakanlığı, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü