Yükleniyor...
İçeriğe atla
Vietnam’ın Vergi Sistemi Gözden Geçirildi

Vietnam’ın Vergi Sistemi Gözden Geçirildi

Yayımlama: 28.05.2018 07:36:00 (TSİ)

Vietnam Ekonomi ve Politika Araştırma Enstitüsü'nün (VEPR) yayınladığı Adil Vergi İzleme Endeksi raporuna göre, dolaylı vergilerin gelecekte artacağı tahmin edilirken, doğrudan vergilerin daha düşük bir oranda kalacağı tahmin edilmektedir. Raporda, 2016 yılında dolaysız vergilerin toplam vergi gelirinin %65'ini oluşturduğu ve doğrudan vergilerin payının %35'te olduğuna dikkat çekilmiştir. Vietnam’ın doğrudan vergi payı, ASEAN-5 grubu (Vietnam, Tayland, Endonezya, Malezya ve Filipinler) arasında ikinci en düşük sırada ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerinin hepsinden daha geride yer almaktadır.

Raporda ayrıca, 2016 yılında vergi gelirlerinin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH)  yaklaşık %25'ini oluştururken, bütçe harcamaları GSYİH'nın yaklaşık %29'unu oluşturduğu ve Vietnam'ın devlet bütçesi gelir ve harcamalarını dengelemede zorluklarla karşı karşıya olduğu ifade edilmektedir.
 

Kaynak: Viet Nam News
http://vietnamnews.vn/society/448668/viet-nams-tax-system-reviewed.html#BbjhcHL1idWY524V.97

Yayımlayan: Hanoi Ticaret Müşavirliği