Yükleniyor...
İçeriğe atla
Finlandiya:Hükümetin 2019 Yılı Bütçe Taslağında, İnovasyon Finansmanına Daha Fazla Yatırım Yapılması Öngörülüyor

Finlandiya:Hükümetin 2019 Yılı Bütçe Taslağında, İnovasyon Finansmanına Daha Fazla Yatırım Yapılması Öngörülüyor

Yayımlama: 10.08.2018 01:43:00 (TSİ)

Finlandiya Ekonomik İşler ve İstihdam Bakanlığı tarafından açıklanan 2019 yılı bütçe taslağında
Hükümetin istihdam ve büyüme hedeflerine ulaşılmasını destekleyen bir büyüme politikasında odaklanıldı.

Ekonomik İşler ve İstihdam Bakanlığı, ana başlık ödenekleri olarak 2,553 milyon Avro önerdi; Bu rakam
cari yıla ait onaylanmış bütçeden yaklaşık olarak 270 milyon Avro daha düşük olarak açıklandı.
Maliyetlerin azaltılmasının temel sebepleri arasında, hükümetin sabit vadeli (2016-2018) önemli
projelerine (112 milyon Avro) finansman ayrılmasınına artık gerek kalmaması, erken geri ödeme nedeniyle ihracat refinansman
kredilerinin giderlerinin ortadan kalkması (- 97 milyon Avro), kamu istihdam ve iş hizmetleri
ödeneklerindeki azalma (- 83 milyon Avro), ve yenilenebilir enerji üretimini sübvanse etme
maliyetlerde yaşanan azalma (- 33 milyon Avro) gösterildi.

Yenği bütçe tasarasına göre, AB yapısal fonlarının ödeme masrafları, 40 milyon Avro'dan biraz daha artacak,
Business Finland ödemeleri 25 milyon Avro'yu aşmayacak ve işletme maliyetleri 18 milyon
 Avro'dan biraz daha fazla olacak.

Ekonomi Bakanlığı ve İstihdam Bakanlığınca sunulan bütçede, Business Finland'a ve Finlandiya
Yenilik Ajansı kurumlarına, 344 milyon Avro'luk hibe payı verilirken söz konusu rakam ülkenin
2018 yılı için onayladığı bütçe rakamından yaklaşık olarak 74 milyon Avro daha fazla oldu.

Business Finland faaliyetleri için bir önceki yılın bütçesi 18 milyon Avro aşılarak, 102 milyon
Avro'yu aşan operasyon maliyeti önerildi.Ek ödeneğin, örneğin, program faaliyetlerine ve uluslararası
operasyonların güçlendirilmesine harcanması hedeflendi.

Hükümetin Talent Boost programının amacı, Finlandiya'yı uluslararası uzmanlar için daha cazip hale getirerek
ülkedeki varlıklarının güçlendirilmesi oldu.Hükümet Finli şirketlerin ellerinde yeterli iş gücüne sahip olmaları ve
uluslararası know-how'a sahip olmaları gerektiğini belirtiliyor.

Bakanlığın bütçe taslağının 5 milyon Avroya ulaşan bölümü uluslararası uzmanları Finlandiya çekmeyi hedefliyen
amaçlar için Business Finland tarafından kullanılacak. Bu miktarın yarısının , uluslararası yeteneklerleri,
yetenekli girişimcileri ülkeye çekmeye yönelik faaliyetler oluşturması için kullanılması önerildi.

Yeni bütçe taslağında, AB yapısal hibeleri yetkilendirmesi 669 milyon Avroya yükselmiş olacak. Yetkilendirmenin yüzde
 75 oranında artması mümkün hale gelecek.

Enerji yardımı yetkilendirme teklifi, mevcut yıl için onaylanmış bütçeden 25 milyon Euro daha fazla
olarak gerçekleşecek ve 80 milyon Avro olacak. Bu artış Ulusal Enerji ve İklim Stratejisi temelinde sağlanacak.
Yenilenebilir enerji üretimini sübvanse etme maliyetleri 33 milyon Avro'dan fazla azalacak.
Bu yıl içerisinde, Parlamento, teknoloji-nötr rekabetçi ihale düzenlenmesi amacıyla, yenilenebilir enerji için
 üretim sübvansiyonları yasasında bir değişiklik yapmıştı.


Kaynak:Finlandiya Hükümeti
Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müşavirliği