Yükleniyor...
İçeriğe atla

Yurtdışındaki Yatırımcılara Verilen Destekler  

Yurtdışındaki Yatırımcılara Verilen Destekler 

2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ 9 uncu maddesi uyarınca şirketler ile İşbirliği Kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla;

a) Uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlara (mali ve hukuki raporlar dahil) ilişkin giderler,

b) Sadece yabancı şirket alımlarına yönelik olarak uluslararası kuruluşlardan alınacak danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderler

şirketler için %60, İşbirliği Kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir.

Söz konusu destek mekanizması kapsamında aranan bilgi ve belgeler, uygulama usul ve esasları ve değerlendirme iş akış şemasına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

Linkler

Başvuru için Gerekli Bilgi ve Belgeler

Rapor Desteği ve Yabancı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği Uygulama Usul ve Esasları

Destek Başvurularının Bakanlık Tarafından Nasıl Değerlendirildiğini Gösteren İş Akış Şeması