Yönetmelik

10 Temmuz 2020
Alan Adı Dosya Mevzuat.gov.tr
Tüketici Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği İndiriniz Tıklayınız
Tüketici Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik (Yeni) İndiriniz Tıklayınız
Tüketici Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği (Yeni) İndiriniz Tıklayınız
Tüketici Tüketici Hakem Heyeti Raportörleri Yönetmeliği İndiriniz Tıklayınız
Tüketici Tüketici Konseyi Yönetmeliği (Yeni) İndiriniz Tıklayınız
Tüketici Geleneksel Tüketici Ödülleri Yönetmeliği (Yeni) İndiriniz Tıklayınız
Tüketici Paket Tur Sözlemeleri Yönetmeliği (Yeni) İndiriniz Tıklayınız
Tüketici Devre Tatil Sözlemeleri Uygulama Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik İndiriniz Tıklayınız
Tüketici İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği (Yeni) İndiriniz Tıklayınız
Tüketici Mesafeli Sözlemeler Yönetmeliği (Yeni) İndiriniz Tıklayınız
Tüketici Tanıtma Ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik (Yeni) İndiriniz Tıklayınız
Tüketici Satış Sonrası Hizmetleri Yönetmeliği (Yeni) İndiriniz Tıklayınız
Tüketici Fiyat Etiketi Yönetmeliği (Yeni) İndiriniz Tıklayınız
Tüketici Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik İndiriniz Tıklayınız
Tüketici Tüketicinin Satın Alacağı Ayakkabıların Temel Unsurlarının Yapımında Kullanılan Malzemelerin Etiketlenmesine Dair Yönetmelik İndiriniz Tıklayınız
Tüketici Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik (Yeni) İndiriniz Tıklayınız
Tüketici Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk Hakkında Yönetmelik İndiriniz Tıklayınız
Tüketici Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik (Yeni) İndiriniz Tıklayınız
Tüketici Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği (Yeni) İndiriniz Tıklayınız
Tüketici Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği (Yeni) İndiriniz Tıklayınız
Tüketici Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (Yeni) İndiriniz Tıklayınız
Tüketici Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Yeni) İndiriniz Tıklayınız
Tüketici Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik İndiriniz Tıklayınız
Tüketici Süreli Yayın Kuruluşlarınca Düzenlenen Promosyon Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik İndiriniz Tıklayınız
Tüketici Tüketici Konseyi Yönetmeliği İndiriniz Tıklayınız
Tüketici Tüketici Ödülleri Yönetmeliği İndiriniz Tıklayınız
Reklam Reklam Kurulu Yönetmeliği (Yeni) İndiriniz Tıklayınız
Reklam Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği İndiriniz Tıklayınız
Reklam Reklam Konseyi Yönetmeliği İndiriniz Tıklayınız
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği (Yeni) İndiriniz Tıklayınız
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Gümrük ve Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği İndiriniz Tıklayınız
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Ürünlerin Piyasa Gözetimi Ve Denetimine Dair Yönetmelik (Yeni) İndiriniz Tıklayınız
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Oyuncaklar Güvenliği Yönetmeliği İndiriniz Tıklayınız