İthalatta Denetimi Gerçekleştirilen Ürün Grupları

28 Şubat 2022

Sanayi Girdileri - İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/1)

V-Kayışları, Demir ve Çelik Mamulleri, Flanşlar, Boru Bağlantı Parçaları, Segmanlar, Amortisörler, Gaz Muslukları, Rulmanlar, Kasnaklar, Fiş ve Prizler, Jantlar, Av Fişekleri gibi çoğunluk sanayi girdisi olan ürünlere ilişkin denetimler ilgili standartlara uygunluk aranmak suretiyle gerçekleştirilmektedir. Bahse konu denetimlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlığımızca belirlenmekte, denetimler ise Türk Standardları Enstitüsü eliyle yürütülmektedir. 

Atıklar - Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/3)

Plastik, kâğıt, cam atıkları vb. atıkların ithalatı, çevrenin korunması yönünden kontrol altına alınmakta veya yasaklanmaktadır. İthali kontrol altına alınan atıklar için ithalat aşamasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alınması gerekmektedir. Ancak bu koşullar, yalnızca Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilmesine izin verilen bazı maddeler ile nihai ürün olarak beyan edilen maddeler için aranmamaktadır.

Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler ve Müstahzarları - Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/4)

Uyuşturucu ve psikotrop maddeler ve müstahzarların tıbbi amaçlarla ithalatında, Sağlık Bakanlığınca Kontrol Belgesi düzenlenmesi yoluyla insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluk denetimi yapılmaktadır. 

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kontrolüne Tabi Ürünler - Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/5)

Bu Tebliğ kapsamında, insan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolüne tâbi Tebliğ ekindeki listelerde belirtilen ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektir.

Kimyasallar - Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/6)

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/6)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 2022/17)

Bazı kimyasalların ithalatı, çevrenin korunması yönünden yasaklanmaktadır. Ancak, “kloro-difloro-metan” kimyasalının yalnızca servis amaçlı olarak ya da evsel havalandırma sistemleri için ihracat amaçlı üretimde ihtiyaç duyulan miktar kadar ithalatına izin verilmektedir. Bu kimyasalın ithalatının çevrenin korunması yönünden uygunluğu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kontrol Belgesi düzenlenmesi yoluyla ithalat aşamasında denetlenmektedir. Bu belgenin alınabilmesi için, öncelikle Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde Servis Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi ve Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde Üretim Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi ve numarası alınması gerekmektedir.

Öte yandan, Tebliğ kapsamındaki bazı kimyasalların ithalatı yalnızca laboratuvar amaçlı veya zorunlu kullanım amaçlı olarak ya da kritik kullanım alanları için Tebliğin ek-4’ünde belirtilen hususlar dikkate alınarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının izni ile yapılabilmektedir.

Katı Yakıtlar - Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/7)

Taşkömürü, linyit, petrol koku vb. katı yakıtların ısınma, sanayi ve termik santrallerde kullanım amaçlı ithalatında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi düzenlenmesi suretiyle denetim yapılmaktadır. 

Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları - Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/8)

Telsiz ve Telefon Cihazları, Uzaktan Kumanda Cihazları, Alıcı-Vericiler, İstikamet Bulucular, Akıllı Saatler, Bluetooth Kulaklıklar vb. ürünlerin Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğine uygunluğunun denetimi Bakanlığımız tarafından ithalat aşamasında gerçekleştirilmektedir.

“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünler - “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/9)

Makine Emniyeti, Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat, Elektromanyetik Uyumluluk, Asansör, Basınçlı Ekipmanlar, Basit Basınçlı Kaplar,  Gaz Yakan Cihazlar, Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelikler kapsamı olmak üzere; makineler, asansörler, elektrikli-elektronik cihazlar, kameralar, elektrikli battaniyeler, küçük ev aletleri vb. ürünler ithalat aşamasında ilgili Yönetmeliklere uygunlukları açısından denetlenmektedir. Bahse konu denetimlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlığımızca belirlenmekte, denetimler ise Türk Standardları Enstitüsü eliyle yürütülmektedir. 

Oyuncaklar - Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/10)

Oyuncakların, Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği’ne uygunlukları açısından denetimleri ithalat aşamasında Bakanlığımızca ithalat aşamasında gerçekleştirilmektedir.

Kişisel Koruyucu Donanımlar - Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/11)

Eldivenler, Gözlükler, Koruyucu Elbiseler, Koruyucu Ayakkabılar, Gaz Maskeleri vb. ürünlerin denetimleri Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği’ne uygunlukları açısından Bakanlığımızca ithalat aşamasında gerçekleştirilmektedir.

Tüketici Ürünleri - Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/12)

Emzik, biberon, bebek bakım ürünleri, kırtasiye malzemeleri, mouse padler, imitasyon takılar, kol saatleri, yüzme oturakları, dezenfektenlar vb. ürünler insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması amacıyla Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen limit değerlere, tabi olduğu standartlara ve ruhsat gereksinimlerine uygunluğu yönünden Bakanlığımızca ithalat aşamasında denetlenmektedir.

İdari Para Cezaları- 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/13)

Yapı Malzemeleri - Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/14)

Çimento, Penetrasyon Asfaltı,  Demir- Çelik Çubuklar, İzolasyon Malzemeleri, Isı ve Duman Detektörleri, Kapı Kilitleri vb. ürünlerin denetimleri Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne uygunlukları açısından Bakanlığımızca ithalat aşamasında gerçekleştirilmektedir.

Pil ve Akümülatörler -  Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/15)

Çeşitli pil ve akümülatörlerin denetimleri Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği’ne uygunlukları açısından Bakanlığımızca ithalat aşamasında gerçekleştirilmektedir.

Tıbbi Cihazlar - Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/16)

Şırıngalar, Görüntüleme Cihazları, İğneler, Cerrahi İplikler, Kataterler, Tansiyon Aletleri, Kan Torbaları, Tomografi Cihazları vb. ürünlerin denetimleri Tıbbi Cihazlar, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar ve Vücut Dışında Kullanılan (İn vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliklerine uygunlukları açısından Bakanlığımızca ithalat aşamasında gerçekleştirilmektedir.

Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünleri - Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/18)

Bazı tekstil, konfeksiyon ve deri ürünleri; insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması amacıyla Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen limit değerlere uygunluğu yönünden Bakanlığımızca ithalat aşamasında denetlenmektedir.

Tütün, Sigara Kâğıdı, Sigara Filtresi, Alkol ve Alkollü İçkilerTütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/19)

Bu Tebliğ kapsamında, denetimi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan tütün, sigara kâğıdı, sigara filtresi, alkol ve alkollü içkiler gibi maddelerin ithalatına ilişkin usul ve esasları düzenlenmektedir.
 

Tıbbi Ürünler ve İlaç Hammaddeleri - Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/20)

Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/20)' nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/31)

Beşeri tıbbi ürünler ile ilaç hammaddelerinin ithalatında, insan sağlığı ve güvenliği yönünden Sağlık Bakanlığınca Kontrol Belgesi düzenlenmesi suretiyle uygunluk denetimi yapılmaktadır. 

Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/21) ile yaş meyve ve sebzeler, kuru ve kurutulmuş ürünler, bitkisel yemeklik yağlar ve diğer ürünler olarak gruplandırılan bazı tarım ürünlerinin Bakanlığımızca ihracatta ve ithalatta ticari kalite yönünden denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

Metal Hurdalar - Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/23)

Türkiye gümrük bölgesine girecek bazı metal hurdaların çevrenin korunması yönünden ithalatının kontrol altına alınması veya yasaklanması amacıyla, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca ithalat denetimleri yapılmaktadır. Bu metal hurdaların ithalatında anılan Bakanlıktan Metal Hurda İthalatçı Belgesinin yanı sıra Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alınması gerekmektedir.
 

Araç Parçaları - Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/25)

Farlar, Emniyet Kemerleri, Emniyet Camları, Elektrikli Kornalar, Aydınlatma ve İşaret Cihazları, Emniyet Kemerleri ve Çocuk Koltukları vb. ürünlerin denetimi, ilgili Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) Regülasyonlarına ve Avrupa Birliği Yönetmeliklerine/Regülasyonlarına uygunlukları açısından Türk Standardları Enstitüsü eliyle ithalat aşamasında gerçekleştirilmektedir.