Covid-19 Gelişmeleri

08 Haziran 2021
  1. Covid-19 Salgını Nedeniyle Alınan Önlemler
Ülkede salgın nedeni ile ithalat kısıtlaması uygulaması bulunmamaktadır. 

Sınır Önlemleri

Üçüncü ülkelerden Avrupa Birliği'ne ve Schengen'e bağlı ülkelere zorunlu olmayan seyahatlerin Covid-19 sağlık krizi ile bağlantılı olarak kamu düzeni ve kamu sağlığı nedeniyle geçici olarak kısıtlanmasına ilişkin kriterleri belirleyen INT/657/2020 Kararı değiştiren INT/552/2021 sayılı Karar 5 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar, 7 Haziran 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9349

Bu değişikliğe kadar Türkiye’de ikamet edenlerin aşağıda örnek olarak sayılan bazı durumlar haricinde İspanya’ya girişleri yasaklanmıştı.

- Diplomatik, konsolosluk, uluslararası kuruluşlar, askeri, sivil koruma ve insani kuruluşların görevlerini yerine getiren üyeler.
- Sağlık araştırmacıları da dahil olmak üzere işe giden veya işten dönen sağlık profesyonelleri ve yaşlı bakım uzmanları.
- İspanya'da düzenlenen üst düzey spor etkinliklerine katılanlar da dahil olmak üzere, işi gerekli olan ve ertelenemeyen veya uzaktan gerçekleştirilemeyen yüksek nitelikli işçiler.

Bu defa, yeni düzenleme ile Türkiye’de ikamet edenlerin İspanya’ya girişine ilişkin olarak yeni bir kural getiriliyor. İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından tanınan aşı sertifikasına sahip kişiler de, yukarıda belirtilen Kararın 1. maddesinin K bendine göre söz konusu tarihten itibaren ülkeye girebilecekler.
Yine, 5 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan İspanya'da giriş noktalarında yapılacak sıhhi kontrollere ilişkin 4 Haziran 2021 tarihli Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kararı bu konuda detaylı bilgiler içermektedir (kabul edilen aşı sertifikası)
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9352

Aşı sertifikası ile ilgili olarak yetkililer, "menşei ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenen aşı sertifikaları, aşı takvimine göre son dozun verildiği tarihten itibaren 14 gün sonra geçerli olarak kabul edilecektir. Kabul edilecek aşılar, Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanmış veya Dünya Sağlık Örgütü'nün acil kullanım sürecini tamamlamış olan aşılardır." dedi. Şu anda bu aşılar Pfizer-Biontech, Moderna, Astra-Zeneca, Jansen / Johnson & Johnson, Sinovac ve Sinopharm tarafından üretilen aşılardır.

Buna ilaveten, aşı sertifikasının aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
  1. Sahibinin adı ve soyadı
  2. Uygulanan en son dozun tarihini gösteren aşı tarihi
  3. Kullanılan aşının türü
  4. Uygulanan doz sayısı / toplam miktar
  5. Belgeyi veren ülke
  6. Aşı sertifikasının düzenlenmesinden sorumlu kuruluşa dair bilgiler
Sertifikalar İspanyolca, İngilizce, Fransızca veya Almanca olarak düzenlenmelidir. Destekleyici belge bu dillerde alınamıyorsa, İspanyolca bir tercümesi ile birlikte sunulmalıdır.
Son olarak, şimdiye kadar olduğu gibi, İspanya'ya hava veya deniz yoluyla gelen tüm yolcuların seyahatten önce www.spth.gob.es web sitesi veya Spain Travel Health uygulaması aracılığıyla bir sağlık kontrol formu doldurmaları gerekmektedir. Benzer şekilde, yolcular varışta sağlık taramasına tabi tutulabilir (ateş ölçümleri, belge doğrulamaları, yolcunun durumuna ilişkin görsel kontrol vb.)
Detaylı bilgi:
https://www.spth.gob.es/

Türkiye’deki Temas Noktaları:
- Ankara’daki İspanya Büyükelçiliği
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ANKARA/tr/Pages/inicio.aspx
- İstanbul’daki İspanya Konsolosluğu
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/ESTAMBUL/tr/Pages/inicio.aspx
Bugüne kadar Covid-19 nedeniyle İspanya'ya seyahat edemeyen iş insanlarımızdan aşılarını tamamlamış olanların seyahatindeki engel ortadan kalktığından, bu gelişmenin iki ülke arasındaki görüşmelerin ve ticaretin artmasına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.  (07.06.2021)
 
  1. Ekonomik Destekler

 
Firmalara Yönelik Destekler

İspanya Hükümeti tarafından, pandemiden olumsuz etkilenen şirketleri ve serbest meslek sahiplerini desteklemek için 11 Milyar Avro’luk ek tedbirler içeren destek paketi 12 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.

COVID-19 salgını, birçok İspanyol şirketi ve serbest çalışanın gelirlerinde önemli bir düşüşe neden olmuş ve şu ana kadar sektörü korunmasına yönelik, şirketler ve serbest meslek sahipleri için çeşitli destek paketleri geliştirilmiştir. Bir bütün olarak, İspanyol Hükümeti tarafından getirilen banka, vergi ve sosyal güvenlik moratoryumları, kamu teminatları, doğrudan devlet destekleri ve diğer tedbir türleri dahil olmak üzere yardımlar 2020'de GSYİH'nın % 20'sini oluşturmuştur.

Şirketlerin uzayan sağlık krizi nedeniyle karşılaşacakları potansiyel ödeme gücü sorunlarına önceden yanıt verebilmek için, İspanya Hükümeti, faaliyetteki uzun süreli aksama nedeniyle gelirlerinde keskin bir düşüş yaşayan şirketlerin ödeme güçlerini güçlendirmek için ek tedbirler almanın gerekli olduğunu düşünmüştür.

Yeni Kraliyet Kararnamesi'nin amacı çok yönlüdür:

a) Halen kısıtlamaları olan sektörlerde güvenli iş ortamı ve ekonomik faaliyetin devamına izin veren bir aşılama yüzdesi elde edilene kadar iş sektörünü korumak;
b) İspanyol ekonomisinin toparlanmasını azaltacak olumsuz yapısal etkilerden kaçınma;
c) Pandemiden en çok etkilenen sektörlerdeki istihdamı korumak;  
d) Ekonomi üzerinde daha büyük bir olumsuz etkiyi önlemek için hareket etmek;

Bu yeni yardım planının başlıca unsurları:

1) Tedarikçilere ve diğer alacaklılara sabit maliyetlerini ve borçlarını ödemeyi amaçlayan şirketlere ve serbest çalışanlara doğrudan yardım için 7 Milyar Avro;
2) İspanyol kamu bankası ICO'nun (Credit Official Institute) mali borcun yeniden yapılandırılması sürecine eşlik edebilmesi için 3 Milyar Avro;
3) Şirketlerin yeniden sermayelendirilmesi için 1 Milyar Avro fondan oluşmaktadır.

(15.03.2021)