Covid-19 Gelişmeleri

24 Nisan 2020

Covid-19 Salgını Nedeniyle Alınan Önlemler:
Uçuş yasakları
Çin ve İsrail’e uçuş yasağı uygulanmaktadır. ABD, Arjantin, Avusturya, Bolivya, Çekya, El-Salvador, Kosova, Paraguay, Peru, Rusya, S. Arabistan, , Slovakya, Türkiye, Umman ve Venezüella İsviçre'den yolcu kabul etmemektedirler. İsrail ve Yeni Zelanda ise 14 gün karantina zorunluluğu getirmiştir.
Sınır önlemleri
İsviçre öncelikli olarak İtalya, Almanya, Avusturya ve Fransa sınırındaki geçişler sınırlandırılmıştır. 1 Nisan tarihinde İsviçre Federal Adalet Bakanlığı sınır kontrollerinin 24 Nisan'a kadar uzatıldığını bildirmiştir. Uzatma, ayrı ayrı uzatılan Fransa, İtalya, İspanya, Avusturya ve Almanya ile kara ve hava sınırları dışında tüm Schengen eyaletleriyle sınırları içermektedir. Lihtenştayn Prensliği ile olan sınırlar ise bu hükümden muaftır (08.04.2020).
Ticari önlemler
İsviçre'nin Çin’den yapılacak ithalata kısıtlama uygulayacağına dair resmi herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

İsviçre- Federal Konsey, tarafından 28 Şubat 2020 tarihinde ‘’korona virüs ve olası etkileri’’ konulu olağanüstü bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, mevcut durum ve korona virüsün yayılması ihtimali göz önüne alınarak, 1000'den fazla kişinin katılım sağladığı büyük ölçekli etkinlikler yasaklanmış olup yasak derhal yürürlüğe girmiş ve bu uygulamanın en az 15 Mart’a kadar geçerli olacağı ifade edilmiştir. Ayrıca, 1000'den az kişinin toplanacağı kamu veya özel etkinliklerde, organizatörlere etkinliğin düzenlenip düzenlenemeyeceğine karar vermek için ilgili kanton yetkilileri ile birlikte bir risk değerlendirmesi yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Konu ile ilgili Resmi Haber Sitesi, https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-78289.html  (28 Şubat 2020) Bu bilgiler çerçevesinde, 5-15 Mart 2020 tarihleri arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenmesi öngörülen Cenevre Otomobil Fuarı, söz konusu fuarın web sitesinden de yayımlanarak iptal edilmiştir.
            İsviçre Federal Hükümeti 19 Nisan 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmiştir. (17.03.2020)

Ekonomik Destekler:
Firmalara yönelik destek paketleri

İsviçre Federal Hükümeti 19 Nisan 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmiştir. (17.03.2020)
           
İsviçre Federal Hükümeti, 20 Mart’ta yapılan toplantısında COVID 19 Virüsünün yayılmasının ekonomik sonuçlarını hafifletmek amacıyla 13 Mart’ta açıklamış olduğu 10 Milyar CHF (İsviçre Frangı) tutarındaki ekonomik paketin kapsamını 32 Milyar CHF daha arttırarak 42 Milyar CHF’ ye çıkartmıştır. Açıklanan tedbirlerle, istihdamı sürdürmek, maaş ödemelerini güvence altına almak ve serbest meslek sahiplerini ayakta tutabilmek amaçlanmaktadır. (20.03.202

İsviçre Ekonomi Bakanlığı - SECO tarafından yapılan açıklamada, Şubat 2020'de %2,5 olan İsviçre işsizlik oranının Mart ayında artış göstererek %2,9'a (135.624 kişi) ulaştığı ilan edilmiştir.
Korona Virüs salgını nedeniyle işyerlerinin  kapanmış olması nedeniyle bu husus işsizlik rakamlarına, dolayısıyla da ülkenin ticari hayatına yansımış bulunmaktadır.(07 Nisan 2020)

Tüketici Güven Endeksi ve Tüketici Tercileri
İsviçre Ekonomik İşler Devlet Sekretaryası tarafından yapılan basın duyurusunda, İsviçre tüketici tercihleri üzerine bir değerlendirme yapılarak tüketicilerin ekonomik durumun kötüleşeceğine ilişkin beklentileri, dolayısıyla kendi bütçelerinin akıbeti ve sürdürülebilirliği üzerinde çok karamsar oldukları bunun sonucu olarak birçok işletmenin talep yetersizliği nedeniyle zora girebileceği tespit edilmiştir. Ocak ayında -9 olan tüketici güven endeksinin Nisan ayı geçici verilerine göre 31 puan düşerek -40 olduğu ifade edilen açıklamada gelinen bu dip noktanın 1990’lardan buyana en kötü durum olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca tüketici gruplarına alışveriş imkân ve istekleri ile ilgili sorulan bir soruya tüketiciler bugüne kadar verdikleri cevabın çok daha ötesinde bir olumsuzlukla cevap vererek zaruri olmayan başlıca alım kararlarını ertelediklerini ifade etmişlerdir. Haberin detaylarına https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-78784.html ve  https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/wirtschaftslage---wirtschaftspolitik/Wirtschaftslage/Konsumentenstimmung.html adreslerinden ulaşılabilir. (17 Nisan 2020)
İsviçre’de faaliyet gösteren ve 3 milyondan fazla müşterisi bulunan Postfinance adlı kuruluş tarafından, İsviçreli tüketicilerin harcama eğilimlerindeki değişiklikleri gösteren bir çalışma yapılmıştır. Çalışmada, internet üzerinden Postfinance Kartını kullanarak çevrimiçi alışveriş yapan yaklaşık 1,8 Milyon müşterinin Olağanüstü Hal şartlarının uygulanmaya başladığı Mart ortalarından buyana yaptıkları harcamalar analiz edilmiştir. Yapılan çalışmada şu sonuçlara ulaşılmıştır; Tüketicilerin kozmetik ve hijyenik ürün harcamalarının bir yıl öncenin aynı dönemine göre %53 oranında, giyim harcamalarının % 50 oranında, ayakkabı harcamalarının ise %80 oranında düşüş gösterdiği görülmüştür. Tüketiciler bu dönemde daha çok temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelmiş olup örneğin yiyecek ve içeceğe yapılan harcamalar %19 civarında bir artış göstermiştir.  (20 Nisan 2020)
Ülkede tüketicilerin harcama eğilimlerinizdeki değişikliğin bir süre daha devam edeceği beklenmekle birlikte uzun dönemde insanların tekrar eski alışkanlıklarına döneceği ancak yine de tüketici alışkanlıklarında içinde bulunulan durumun yansımalarının devam edeceği değerlendirilmektedir. (20 Nisan 2020)
 
Geleceğe Dönük Beklentiler:
Ekonomiye/başlıca sektörlere etkileri
Federal Konseyin 16 Nisan 2020 tarihinde yapılan toplantısında, Olağanüstü Hal Uygulamasından 3 aşama şeklinde planlanan çıkış planı ile ilgili Kararlar açıklanmıştır. 1. Aşama; 27 Nisan 2020 Bu tarihten itibaren hastaneler Corona virüs ile mücadele kapsamında ertelenen tüm müdahaleleri yapmaya başlayacaklardır. Doktorlar, diş hekimleri ve fizik tedavi merkezlerinin tekrar çalışmaya başlamalarına izin verilecek olup aynı zamanda bazı bireysel hizmet sunan kozmetik, kuaför ve masaj salonları gibi yerler, inşaat, bahçe ve hobi mağazaları ve çiçekçiler yeniden açılabileceklerdir. Aynı zamanda bu tarihten itibaren marketlerde uygulanan bazı ürün satış kısıtlamaları da kaldırılacaktır. 2. Aşama; 11 Mayıs 2020 İkinci aşamada, ilkokullar, mağazalar ve pazarların yeniden açılması gündeme gelecek olup bu konuda nihai değerlendirme 29 Nisan'da yapılacaktır. 3. Aşama; 8 Haziran 2020 Üçüncü aşamada, ortaokullar, meslek okulları ve üniversitelerin tekrar yüz yüze eğitime devam etmesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda müzeler, kütüphaneler, botanik bahçeleri ve hayvanat bahçeleri gibi yerler yeniden açılacak ve toplanma yasağının da gevşetilmesine izin verilebilecek olup Federal Konsey bu aşamanın detaylarına 27 Mayıs'ta karar verecektir. Tedbirlerin hafifletilmesi, geniş katılımlı etkinliklere tekrar ne zaman izin verilebileceği gibi konular Salgının yayılma hızındaki yavaşlama gibi unsurlara bakılarak tekrar değerlendirilecektir.
Ülkede, Corona virüs Salgını sonrasında uygulamaya konulan Olağanüstü Hal uygulamasının ortaya çıkaracağı ekonomik ve sosyal etkilerin azaltılması amacıyla Salgınla mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler de dikkate alınarak normalleşmeye yönelik adımlar atılmaktadır. Diğer taraftan tüketici tercihleri anketlerinde, tüketicilerin harcama eğilimlerinde azalma yaşanacağı görülmektedir. Bu çerçevede, ülkenin normalleşme adımları ekonomik ve sosyal hayatın mümkün olan en kısa sürede düzelmesi ve hem arz hem talep yönlü ortaya çıkacak olumsuzlukları bir an önce gidermeye yönelik adımlar olarak değerlendirilmektedir  (17 Nisan 2020)
Dünyamızın içinde bulunduğu Corona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler ekonomik ve sosyal hayatta bir takım kısıtlamalara gidilmesine yol açmıştır. Bu durum, ekonominin talep yönlü belirleyicisi olan tüketicilerde gelir durumlarının sürdürülebilirliği açısından olumsuz görüşlere yol açmıştır. Bu durum neticesinde tüketici tercihlerinde sürdürülebilirlik ve tasarruf önemli hale gelecek olup salgın sonrasında bir süre daha talep zayıflığı yaşanabileceği değerlendirilmektedir.(17 Nisan 2020)

İkili ticari ilişkilerimize etkileri

Ülkelerin Çin ile olan seyahatlere sınırlama getirmesi kadar Çin içerisindeki bir kısım üretim ve ticari faaliyetlerin kısmen sınırlanması da üçüncü ülkelerin tedariklerini aksatmaya başlamıştır bu kapsamda ülkelerin Çin ile olan seyahatlere sınırlama getirmesi kadar Çin içerisindeki bir kısım üretim ve ticari faaliyetlerin kısmen sınırlanması da üçüncü ülkelerin tedariklerini aksatmaya başlamıştır. Ülkemizin üretim kapasitesi ve esnekliği yanında coğrafi konumu ve lojistik imkânları dikkate alındığında firmalarımız açısından yeni fırsatların söz konusu olabileceği düşünülmektedir(17.03.2020)
Ülkede tüketicilerin harcama eğilimlerinizdeki değişikliğin bir süre daha devam edeceği beklenmekle birlikte uzun dönemde insanların tekrar eski alışkanlıklarına döneceği ancak yine de tüketici alışkanlıklarında içinde bulunulan durumun yansımalarının devam edeceği değerlendirilmektedir. (20 Nisan 2020)