Pazar ile İlgili Bilgiler

31 Ağustos 2018

Pazar ile İlgili Bilgiler

Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları

İsviçre, Avrupa Patent Konvansiyonu ve Patent İşbirliği Anlaşmalarına imzalamıştır. Bu kapsamda anılan anlaşmalara taraf olan ülkelerdeki kişilerle birlikte kendi vatandaşlarının da patent haklarını korumaktadır. Bu bağlamda gümrükten geçen mallarda da patent ihlali tespit edilmesi halinde patent sahibinin hak ihlaline karşı korumayı gümrük makamlarından talep etmeye hakkı vardır.

İsviçre Federal Fikri Mülkiyet Hakları Enstitüsü https://www.ige.ch/en.html
Avrupa Patent Ofisi:
European Patent Office Erhardtstrasse 27 80298 Munich, Germany Tel: (49 89) 23 99 46 36
Web Site: http://www.european-patent-office.org
 

Dağıtım Kanalları

İsviçre’de dağıtım kanalları incelendiğinde perakendecilerin dikey bir yapıda entegre oldukları görülmektedir. Böylelikle merkezi bir sitem içinde alımlarını gerçekleştirmekte ve bağımsız çalışan perakendecilere karşı rekabet güçlerini artırmaktadırlar.Ülkede bağımsız çalışan perakendecilerin sayısı gün geçtikçe azalmakta ve yerlerini indirim mağazaları (magasins discount) ve süpermarketlere bırakmaktadırlar. Önde gelen perakendeciler ise kooperatif kurarak güçlenmeye çalışmaktadırlar.
 

Büyük mağazalar (department stores), zincir mağazalar, tüketici kooperatifleri, indirim mağazaları, ve supermarketler tekstil,deri,spor eşyaları, oyuncak ve farmasotik ürünlerin satışında en büyük pay almaktadırlar.
 

İsviçre'deki öncelikli perakende kanallarının çeşitleri, isim ve satılan ürün çeşitleri aşağıda sıralanmaktadır.

 –Çok katlı büyük mağazalar (department stores) : Giyim, kozmetik, mücevher, gıda ( Globus,Manor).
- Süper ve hipermarketler: Bakkaliye, genel ihtiyaç malzemeleri (Coop, SPAR, REWE group)
- Geleneksel mağazalar (convenience stores) :Gıda, içecek, günlük ihtiyaç ürünleri (Swiss Valley, Swiss Farms)
- İndirim mağazaları: Giyim, kozmetik ve gündelik ihtiyaca yönelik ürünler ( Aldi, Lidl)
- Reçetesiz ilaç satan mağazalar (drug stores): İlaç, kozmetik ve parfüm (Galencia yeni adı ile Arnavita)
- Uzmanlaşmamış mağazalar( Specialized stores): Özel tasarım ürünler, giyim (C&A), mobilya (Ikea), ev aksesuarları vd. eşyalar

İsviçre’de uzaktan satışlarda son yıllarda bir patlama yaşanmaktadır. Bu büyümede internetin yaygın kullanımı önemli rol oynamaktadır. En çok kullanılan alt gruplar ise internet (mail order), televizyon ve cep telefonu ile yapılmakta olup (televizyon ve internet aracığı ile yapılan satışlar öne çıkmaktadır. Hemen her çeşit ürün bu yolla satılmaktadır. Kitap, müzik eşyaları, kozmetik, mücevherat, ev aletleri, iç çamaşırı, temizlik malzemeleri gibi çok geniş bir yelpazedeki ürünler satılmaktadır. Eve teslim olarak yapılan doğrudan satışlar da giderek daha yaygın hale gelmiştir. Ülkede nüfusun %70’inin internet kullanmasının bu büyümede etkisi büyüktür. Perakende mağazalarında bulunmayan yüksek kalitedeki  ve özel tasarımlı ürünler doğrudan satış yöntemi ile temin edilebilmektedir. Bu mağazaların 5700 üyesi vardır ve satın alınan ürünler 7 gün içerisinde iade edilebilmektedir.
 

Kaynak: http://www.laposte-export-solutions.co.uk/uk/markets/country-profiles/switzerland/distribution-channels
 

Tüketici Tercihleri

 Tüketicilerin satın alma kararları kalite, fiyat ve satış sonrası hizmetlere göre değişmektedir. Fiyatın tüketici tercihlerindeki önemi önceki yıllara göre artırmıştır.
Ülkedeki kültürel eğilimler tüketicilerin satın alma davranış ve alışkanlıklarını etkilemektedir. Örneğin tüketicilerin hazır gıdalara olan talebinin artmasına paralel olarak ambalajlı gıdalara olan talep hızla artış göstermektedir. Sağlıkla ilgili endişelerin artmasıyla sigara ve bazı alkollü içecek satışlarındaki düşüşün devam etmesi beklenmektedir. Elektronik ticaret gittikçe yaygınlaşmaktadır. Birçok ürünün pazarlanmasında e- ticaret satışların %10’undan fazlasını oluşturmaktadır. E ticarete konu olan ürünlerin başında tüketici elektroniği, bilgisayarlar ve seyahat sayılabilir.
 

 Reklam ve Promosyon

Reklam ve promosyon için medyanın kullanımı büyük önem arz etmektedir. Aşağıda ülkedeki en önemli gazete ve dergilerin isimleri verilmektedir.
Blick (www.blick.ch)
Cash (www.cash.ch)
Die Weltwoche (www.weltwoche.ch)
Sonntags Zeitung (www.sonntagszeitung.ch)
Neue Zurcher Zeitung (www.nzz.ch)
Tages Anzeiger (www.tagesanzeiger.ch)

Ambalaj, Paketleme ve Etiketleme

Ambalaj, Paketleme ve Etiketleme

Etiketlerde ülkedeki resmi diller kullanılmalıdır(Almanca ,Fransızca, İtalyanca)

• Ürün adı
• Marka (Marka ismi, sembolü veya işareti ambalajın dış yüzeyindeki etikette bulunmalıdır. Şişede üstte veya kapakta bulunmalıdır.)
• Ürün içeriği (Ürün içeriğinde bulunan tüm ürünler listelenmelidir.)
• Kullanım şekli (Ürünün nasıl kullanılacağı belirtilmelidir.)
• Üretim ve son kullanma tarihi
• Üretici ya da satıcı firmanın adı ve adresi
• Spesifikasyonlar (Ürünle ilgili herhangi bir kısıtlama ya da satış koşulları varsa belirtilmelidir.)
• Ürünün fiyatı (Postayla satılan ürünler haricindeki ambalajlı ürünlerin fiyatları tüm vergileri içerecek şekilde bulunmak zorundadır.)
• Bar kodu
• Ürün fiyat etiketi
Şarap için sorumlu ithalatçı firma ayrıca ;
• Üreticinin adı ve adresi
• Menşei ülke
• Alkol içeriği,
• Coğrafi işareti,
• Hacim,(Metrik ölçülerle),
• Net içerik
• Alerjen maddeler

Etikette satıcının ismi, ürün içeriği, ürün içeriğinde kullanılan maddelerin miktarları, net ağırlığı, son kullanım tarihi, ürünün coğrafi orijini, kullanım talimatları ve alkol oranı belirtilmek zorundadır


İsviçre ISO 9000 standartlarını tanımaktadır. DTÖ kapsamındaki standartlara sahip olan ürünlerin SNV standartlarına uyumda da önemli bir zorluk zorlukla karşılaşmayacaklardır. 
 

Kamu İhaleleri

İsviçre’de ihale duyuruları

 www.simap.ch/shabforms/COMMON/application/applicationGrid.jsp?newLanguage=EN 
adresinden izlenebilmektedir.
İsviçre açılan kamu ihalelerine ilişkin bilgilere ise aşağıda yer alan internet adreslerinden ulaşılabilir:

www.infodienst-ausschreibungen.ch  
www.easymonitoring.ch
www.amtsblatt-ag.ch
www.die-anzeiger.ch
 www.baumeister.ch (İsviçre Mimarlar Birliği)

Kamu İhalerine  başvuru ve ve uygulmalarına ilşkin detaylı bilgi için ise aşağıda  yer alan Kamu Tedariki Hakkında Federal Kanun'a başvurulması gerekmektedir.

Kamu Tedariki Hakkında Federal Kanun

 (16 Aralık 1994)
(Yürürlüğe Giriş Tarihi 1 Ocak 1996)

1. Bölüm: Amaç

Madde 1
1Federasyon, işbu kanunla
a. Kamunun mal, hizmet ve inşaat ihale sürecini düzenlemek ve şeffaflaştırılmasını,
b. Teklif verenler arasındaki rekabeti güçlendirmeyi,
c. Kamu imkânlarının iktisadi kullanımının teşvikini hedeflemektedir.
2Ayrıca teklif verenlere eşit muameleyi amaçlamaktadır.

2. Bölüm: Kapsam ve Tanımlar

İşveren
Madde 2
1.İşbu kanun kapsamındaki işverenler şunlardır:
a. Genel Federal Yönetim,
b. Federal Alkol Yönetimi,
c. Federal teknik yüksek okulları ve bunların araştırma kurumları,
d. GATT anlaşmasına uymayan, üçüncü taraflarla rekabet içindeki faaliyetleri hariç olmak üzere, İsviçre Posta İdaresinin posta ve otomobil hizmetleri. İsviçre Posta İdaresinin otomobil hizmetlerinden yalnızca İsviçre içindeki personel nakliye hizmetleri kanun kapsamındadır.
e. Federal nükleer güvenlik müfettişliği.
2.Federal Hükümet, İsviçre’de su, enerji, trafik ve telekomünikasyon alanlarında faaliyette bulunan ve bu faaliyetlerden dolayı GATT anlaşması ve devletler hukuku çerçevesindeki başka anlaşmalara göre işbu kanun kapsamına giren kamu hukukuna ve özel hukuka tabi organizasyonları tanımlar.
3.Federal Hükümet, işbu kanunu veya münferit hükümlerini, Federasyonun başkaca kamu alımları için uygulanabilir olarak ilan edebilir. Kanun kapsamının bu şekilde genişletilmesinin yabancı müteahhitler açısından geçerli olabilmesi, İsviçreli müteahhitlere ilgili ülkede aynı hakkın tanınmasına bağlıdır. Her durumda 8’inci maddede belirtilen ilkeler geçerlidir. Bu tür alımlarda 5’inci bölümde yer alan hukuk yolları kapalıdır.

İstisnalar
Madde 3
1İşbu kanun aşağıdaki hallerde uygulanmaz:
a. Sakatlara ilişkin kurumların, hayır kurumlarının ve cezaevlerinin alımları,
b. Tarım veya gıda yardım programları çerçevesindeki alımlar,
c. GATT anlaşmasına taraf ülkeler veya İsviçre ile başka ülkeler arasında ortak bir projeye ilişkin devletler hukuku alanındaki anlaşmalar kapsamındaki alımlar,
d. Uluslararası bir kuruluşun özel bir usulü sebebiyle yapılan alımlar,
e. Silah, cephane veya savaş malzemesinin tedariki ve genel savunma ile ordunun savaş ve idare altyapısına ilişkin inşaat.
2Aşağıda belirtilen durumlarda işverenin, iş bu kanun hükümlerini uygulaması gerekmez:
a. Genel ahlâkın veya kamu düzeninin ve güvenliğinin tehlikeye girmesi durumunda,
b. İnsan, hayvan ve bitki sağlığı ve yaşamının gerektirmesi durumunda,
c. Fikri mülkiyet haklarının zarar görmesi durumunda.

Yabancı Müteahhitler
Madde 4
İşbu kanun aşağıda belirtilen ülkelerin müteahhitlerinin teklifleri için geçerlidir:
a. Mütekabiliyetin bulunması şartıyla, kamu ihalelerine ilişkin GATT anlaşmasına taraf ülkeler,
b. İsviçre’nin uygun bir anlaşma yaptığı veya Federal Hükümetin, İsviçreli müteahhitlere yerlilerle eşit muamele uygulandığını tespit ettiği diğer ülkeler.

Tanımlar
Madde 5
1İşbu kanunda geçen
a. Sevkiyat siparişi: Taşınır malların, tabir olarak, satın alma, leasing, kiralama, icar veya finansal kiralama suretiyle temini için, işveren ile satıcı arasındaki anlaşma;
b. Hizmet siparişi: GATT anlaşmasının 4’üncü ekinin 1’inci ekine göre, bir hizmetin yerine getirilmesi için, işveren ile satıcı arasındaki anlaşma;
c. İnşaat siparişi: GATT anlaşmasının 5’inci ekinin 1’inci ekine göre, merkezi ürün sınıflandırmasının (CPC Listesi) 51’inci fıkrasındaki anlamında, yeraltı ve yerüstü inşaatının yapılması için, işveren ile satıcı arasındaki anlaşma
anlamına gelmektedir.
2Yapı, 1’inci fıkranın (c) bendine göre, yeraltı ve yerüstü inşaat çalışmalarının bütünlük halindeki neticesidir.

Siparişin Büyüklüğü
Madde 6
1.İşbu kanun yalnızca, ihale konusu işin tahmini değerinin, KDV hariç, aşağıdaki eşik değerlere ulaşması durumunda uygulanır.
a. Sevkiyatta 263.000 CHF,
b. Hizmetlerde 263.000 CHF,
c. İnşaatta 10,07 milyon CHF,
d. 2’nci maddenin 2’nci fıkrasına göre işi verenin siparişi olan veya İsviçre Posta İdaresinin otomobil hizmetinin İsviçre içindeki personel nakliyesi için gerekli olan sevkiyat ve hizmetlerde 806.000 CHF.
2Federal Ekonomi Bakanlığı, Federal Maliye Bakanlığı ile görüş birliği içinde, dönemsel olarak, eşik değerleri GATT anlaşmasına uydurur.

Siparişin Değeri
Madde 7
1Bir sipariş, işbu kanunun uygulanmaması amacıyla, bölünemez.
2.İşi verenin bir yapının gerçekleştirilmesi için birden fazla inşaat siparişi vermesi durumunda toplam değer esastır. Federal Hükümet, her halükârda işbu kanun hükümlerinin uygulanacağı münferit inşaat taleplerinin değerini ve bu taleplerin, tüm yapı içindeki oranını tespit eder.
3.İşverenin aynı cinsten, birden fazla sevkiyat veya hizmet talebinde bulunması veya bir sevkiyat veya hizmet talebini birden fazla aynı cins münferit talebe bölmesi durumunda siparişin değerinin hesaplanmasında,
a. Son oniki ayda talep edilen mükerrer siparişlerin gerçek değeri veya
b. İlk siparişin verilmesinden sonraki oniki ayda verilecek mükerrer siparişlerin tahmini değeri esas alınır.
4.Bir siparişin, munzam sipariş opsiyonunu içermesi durumunda, toplam değer esas alınır.

3. Bölüm: Esaslar ve Katılım Şartları

Usul ve Esaslar
Madde 8
1.Kamu ihalelerinde aşağıdaki usul ve esaslara dikkat edilmesi gerekmektedir:
a. İşveren, ihale sürecinin her aşamasında yerli ve yabancı müteahhitleri eşit tutar.
b. İşveren, İsviçre’deki işleri yalnız, çalışma ve çalışma güvenliğine ilişkin kuralları uygulayan müteahhitlere verebilir. Belirleyici olan işin görüldüğü yerdeki mevzuattır.
c. İşveren ancak, İsviçre’de çalışan işçilerinde kadın-erkek ayırımı yapmayan ve eşit ücret ödeyen müteahhitlere iş verebilir.
d. İşveren ihaleye katılan tüm müteahhitlerin sır sayılan verilerini gizli tutmakla yükümlüdür. İhalenin kazanılmasından sonra ilan edilmesi gereken 23’üncü maddenin 2’inci ve 3’üncü paragrafları kapsamında bildirilmiş veriler hariçtir.
2.İşverenin, çalışma şartlarını, çalışma güvenliğini ve kadın-erkek eşitliğini denetleme veya denetlettirme hakkına sahiptir. Müteahhidin, talep durumunda (yukarıda belirtilen) hükümlere uyduğunu ispat etmesi gerekmektedir.

Yeterlik Kriterleri
Madde 9
1.İşveren müteahhitlerden, finansal, iktisadi ve teknik kapasitelerini ispat etmelerini talep edebilir. İşveren bunun için yeterlik kriterleri oluşturur.
2.İşveren, yeterlik kriterlerini ve ispat için gerekli delilleri ihale sırasında veya ihale belgelerinde açıklar.

Denetleme Sistemi
Madde 10
1.İşveren, bir denetleme sistemi kurarak, müteahhitleri yeterlikleri açısından denetleyebilir.
2.Madde 9’a istinaden talep edilen kriterlere uyan müteahhitler bir listeye alınır.
3.Usulü Federal Hükümet düzenler.

İhaleden Iskat ve İhalenin İptali
Madde 11
İşveren aşağıdaki durumlarda, ihaleyi iptal edebilir veya müteahhitleri ihaleden ıskat edebilir ve/veya 10’uncu maddede belirtilen listeden çıkarabilir:
a. Müteahhitlerin 9’uncu maddeye istinaden talep edilen yeterlik kriterlerini kaybetmesi durumunda,
b. Müteahhitlerin işverene yanlış bilgi vermeleri halinde,
c. Müteahhitlerin vergi veya sigorta borçlarının bulunması durumunda,
d. Müteahhitlerin 8’inci maddede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde,
e. Müteahhitlerin aralarında, etkili bir rekabeti ortadan kaldıran veya önemli bir şekilde etkileyen bir sözleşme yapmaları durumunda,
f. Müteahhitlerin bir iflas davasında bulunmaları halinde.

Teknik Özellikler
Madde 12
1.İşveren gerekli teknik özellikleri, ihale ve sözleşme belgelerinde tanımlar.
2.İşveren bu tanımlama sırasında, mümkün olduğunca uluslararası veya muadili ulusal standartları dikkate alır.

4. Bölüm: İhale Yöntemi

Yöntem Çeşitleri ve Yöntemin Seçilmesi
Madde 13
1.İşveren bir kamu işini, açık veya seçici yöntemle veya belli şartlarda doğrudan verebilir. 2Federal Hükümet, doğrudan iş verme yönteminin hangi şartlarda uygulanabileceğini, GATT anlaşmasına uygun olarak düzenler.
2.Federal Hükümet, planlama ve toplam verim rekabetini düzenler.

Açık Yöntem
Madde 14
1.İşveren öngörülen işi alenen ihaleye koyar.
2.Tüm müteahhitler bir teklif sunabilir.

Seçici Yöntem
Madde 15
1.İşveren öngörülen işi alenen ihaleye koyar.
2.Tüm müteahhitler ihaleye katılmak için başvuruda bulunabilir.
3.İşveren 9’uncu ve 10’uncu maddelere uygun yeterliğe göre, teklif verebilecek müteahhitleri tanımlar.
4.İhalenin etkin bir şekilde yürütülememesi durumunda işveren, teklif vermek üzere davet edilecekleri sınırlayabilir. Aynı zamanda etkili bir rekabetin sağlanması gerekmektedir.

Doğrudan Verme
Madde 16
İşveren bir işi doğrudan, ihalesiz bir müteahhide verir.

Süreler
Madde 17
Federal Hükümet, ihale sürecinde ve ihalenin ilanında uyulması gereken süreleri, GATT anlaşmasına uygun olarak düzenler.

İhalenin İlanı
Madde 18
1.Açık veya seçici yöntemle ihale edilecek her işin münferit olarak ilanı gereklidir.
2.2’nci maddenin 2’nci paragrafında belirtilen işverenler ile İsviçre Posta İdaresinin otomobil hizmetlerinden yalnızca İsviçre içindeki personel nakliye hizmetlerinden belli bir süre için planlananlar bir arada ilan edilebilir. Bu işler, 10’uncu maddeye uygun olarak, bir denetleme sistemi çerçevesinde de ilan edilebilir.

Şekil Kuralları
Madde 19
1.Müteahhitlerin, katılım başvurularını ve tekliflerini yazılı, eksiksiz ve süresi içinde vermelidir. İhaleye katılım başvuruları, telgraf, teleks veya telefaks ile de gerçekleştirilebilir.
2.FederalHükümet istisnalar öngörebilir.
3.İşveren, esaslı şekil hataları bulunan teklifleri ve katılım başvurularını ihale sürecinden çıkarır.

Pazarlık
Madde 20
1.Aşağıdaki durumlarda pazarlık edilebilir:
a. İhale ilanında belirtilmesi veya
b. 21’nci maddenin 1’inci paragrafına göre iktisadi bir teklifin olmaması durumunda.
2.Federal Hükümet süreci, güvenirlilik, yazılı olma ve eşitlik ilkelerine göre düzenler.

İhaleyi Kazanma Kriterleri
Madde 21
1.İktisadi açıdan en uygun teklif ihaleyi kazanır. Özellikle vade, kalite, fiyat, iktisadi olma, işletme masrafları, müşteri hizmeti, amaca uygunluk, estetik, çevre koruma, teknik değer gibi çeşitli kriterler dikkate alınarak tahkikat yürütülür.
2.İhaleyi kazanma kriterleri, ihale belgelerinde önem sırasına göre tadat edilir.
3.İleri ölçüde standardize mallarda, yalnızca en düşük fiyat kriterine göre ihale gerçekleştirilebilir.

Sözleşme Yapılması
Madde 22
1.Federal İdare Mahkemesinin, bir şikâyet durumunda 28’inci maddenin 2’nci paragrafına göre ertelemesinin olmaması şartıyla, ihalenin kazanılmasında sonra müteahhitle sözleşme yapılabilir.
2.İhaleyi kazanma kararına ilişkin bir şikâyetin olması durumunda işveren, sözleşmeyi derhal Federal İdare Mahkemesine gönderir.

Kararların Açıklanması
Madde 23
1.İşveren, 29’uncu maddeye göre özetle gerekçelendirilmiş kararı, 24’üncü maddenin 1’inci paragrafına göre ilan veya tebliğ eder.
2.Dilekçe verilmesi durumunda işveren, dikkate alınmayan müteahhitlere aşağıdaki bilgileri derhal verir:
a. Uygulanmış olan ihale yöntemi,
b. Dikkate alınan müteahhidin ismi,
c. Kabul edilen teklifin fiyatı veya ihaleye girmiş olan teklifler arasındaki en düşük ve en yüksek fiyatlar,
d. Tekliflerin dikkate alınmamasının (kabul edilmemesinin) başlıca sebepleri,
e. Kabul edilen teklifin, karara etkili olan özellikleri ve avantajları.
3.İşverenin aşağıdaki durumlarda 2’nci paragrafta belirtilen bilgileri vermemesi gerekir:
a. Bilgilerin verilmesinin Federal Hukuka uygun olmaması veya kamu menfaatlerine halel getirmesi durumunda,
b. Müteahhitlerin ekonomik menfaatlerinin etkilemesi veya aralarındaki rekabeti bozması halinde.

İlanlar
Madde 24
1.İlanlar Federal Hükümet tarafından tanımlanmış bir yayın organında gerçekleştirilir.
2.İhaleler ve kazanılan ihaleler her zaman ilan edilir.
3.İnşaat siparişlerinde ve buna bağlı sevkiyat ve hizmetlerde ihalelerin ve ihale neticelerinin, asgari inşaatın bulunduğu yerdeki resmi lisanda, diğer tüm sevkiyat ve hizmetlerde asgari iki resmi lisanda ilanı gerekmektedir.
4.Planlanmış bir siparişin Fransızca ilan edilmemesi durumunda ilana, Fransızca, İngilizce veya İspanyolca özet eklenir.

İstatistik
Madde 25
İşveren her sene tedarikleriyle ilgili istatistiği GATT anlaşmasına uygun olarak oluşturur ve yetkili federal makama iletir.

5. Bölüm: Dava ve Hukuki Koruma

Uygulanacak Hukuk
Madde 26
1.İşbu Kanunda aksine bir hüküm olmadığı sürece, dava Federal İdare Hukukunun genel hükümlerine uygun görülür.
24’üncü bölümde yer alan karara ilişkin davalarda, idari davalara ilişkin 20 Aralık 1968 tarihli Federal Kanunun 22a, 24-28, 30, 30a ve 31 sayılı maddeleri uygulanmaz.

Şikâyet
Madde 27
1.İşverenin kararları Federal İdare Mahkemesine şikâyet edilir.
2.Federal İdare Mahkemesi bir şikâyetin intikali durumunda derhal işverene bilgi verir.

Erteleme
Madde 28
1.Şikâyetin erteleyici bir etkisi yoktur.
2.Federal İdare Mahkemesi dilekçe olması durumunda erteleyici bir karar verebilir.

İtiraz Edilebilir Kararlar
Madde 29
Aşağıdaki kararlara şikâyet yoluyla tek başına itiraz edilebilir:
a. İhalenin neticesi veya ihalenin kesilmesi,
b. İhalenin ilanı,
c. Seçici yöntemde müteahhitlerin seçimine ilişkin karar,
d. 11’inci maddeye göre ıskat,
e. 10’uncu maddeye göre müteahhitlerin listeye alınmasına ilişkin karar.

Şikâyet Süresi
Madde 30
Şikâyetlerin, kararların tebliğinden itibaren 20 gün içinde iletilmesi gerekmektedir.

Şikâyet Sebepleri
Madde 31
İtiraz davalarında uygunsuzluk kınanamaz.

Şikâyete İlişkin Hüküm
Madde 32
1.Federal İdare Mahkemesi konuya ilişkin olarak kendi kendine hüküm verir veya işverene bağlayıcı talimat verir.
2.Şikâyetin haklı görülmesi ve aynı zamanda müteahhitle sözleşmenin imzalanması durumunda, Federal İdare Mahkemesi itiraz edilen kararın Federal Hukuku hangi ölçüde ihlal ettiğini tespit eder.

Temyiz
Madde 33
Federal İdare Mahkemesinin bir temyiz talebine ilişkin karar vermesi durumunda, 32’nci maddenin 2’nci paragrafının manası geçerlidir.

Tazminat
Madde 34
1.Federasyon veya Federal İdarenin haricindeki işveren, 32’nci maddenin 2’nci paragrafına veya 33’üncü maddesine göre hukuka aykırılığı tespit edilmiş olan kararlarından kaynaklanan zarardan sorumludur.
21’inci paragrafta belirtilen sorumluluk, müteahhitlerin ihale ve hukuk süreçleriyle bağlantılı masraflarıyla sınırlıdır.
3Bunun haricinde 14 Mart 1958 tarihli Sorumluluk Kanunu uygulanır.

Tazminat Talebi ve Süre
Madde 35
1.Müteahhit tazminat talebini işverene sunar. Federal hükümet karara yetkili makamı tanımlar.
2.Bu makamın kararlarına Federal İdare Mahkemesi nezdinde itiraz edilir.
3.Tazminat talebinin en geç, kararın 32’nci maddenin 2’nci paragrafına veya 33’üncü maddesine göre hukuka aykırılığının tespitinden itibaren bir yıl içinde sunulması gerekmektedir.

6. Bölüm: Son Hükümler

Şimdiye Kadarki Hukukta Değişiklik
Madde 36
16 Aralık 1943 tarihli Federal Yargılama Kanunu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
“Art. 100 Bst. X

Geçiş Hükümleri
Madde 37
İşbu Kanun, yürürlüğe girişinden sonra ilan edilmiş olan veya iş ihalesiz verilecekse, yürürlüğe girişten önce sözleşmesi imzalanmamış olan tüm işlerde uygulanır. Diğer işler eski hukuka göre uygulanır ve eşik değerlerin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Referandum ve Yürürlüğe Giriş
Madde 38
1.İşbu Kanun ihtiyarî referanduma tabidir.
2.Yürürlüğe girişi Federal Hükümet belirler.