Dış Ticaret

03 Ekim 2019

2018 yılında dünyanın en çok ihracat yapan 9., en çok ithalat gerçekleştiren 11. ülkesi olmuştur (ITC-Trade Map).
 
İtalya’nın ihracatına bakıldığında ağırlıklı olarak makine, nakliye ekipmanı, metal ve kimyasallar gibi orta düzey teknoloji gerektiren ürünlerin olduğu görülmektedir. Bunun yanında gıda ve içecek, tekstil, kıyafet, deri, ayakkabı, seramik gibi İtalyan küçük ve orta ölçekli işletmelerinin belkemiğini oluşturan emek yoğun ürünler de İtalya’nın ihracatında önemli yer tutmaktadır.

İtalya’nın ihracatında AB üyesi ülkelerinin payı 2001’den beri düşmekteyse de bu oran halen % 50’nin üstündedir. Almanya, İtalya’nın ihracatında birinci sırada yer almaktadır.

Ülkenin ithalat kalemlerinin başında ise ham petrol, petrol yağları ve gazları, otomotiv ve oto yan sanayi ürünleri, kimyasallar, ilaçlar, mineraller ve demir dışı metaller, makineler ve ekipmanları gelmektedir.

İtalya’nın ithalatında AB ülkelerinin payı % 60 civarındadır. Almanya İtalya’nın ithalatında da birinci sırada yer almaktadır.

 

Ülkenin Dış Ticareti

İtalya'nın Dış Ticareti (Milyon $) 
 
  2013 2014 2015 2016 2017 2018
İhracat 518,1 529,5 457,0 461,5 503,1 546,6
İthalat 479,3 474,1 410,9 404,6 451,4 500,8
Hacim 997,4 1.003,6 868,0 866,1 954,5 1.047,4
Denge 38,8 55,4 49,8 56,9 51,7 45,8

Kaynak: ITC-Trade Map


Ülkenin Dış Ticaretinde Başlıca Ürünler

İtalya’nın İhracatında Başlıca Ürünler (1 000 $)

GTİP NO GTİP TANIMI 2016 2017 2018 2017-2018
Değişim
%
2018
Pay
%
  Genel Toplam 461.529.407 503.053.928 546.642.573 8,7 100,0
3004 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) 16.642.589 18.275.651 19.361.660 5,9 3,5
8703 Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları 15.169.863 18.021.383 16.893.666 -6,3 3,1
2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 10.517.594 14.512.126 16.772.644 15,6 3,1
8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları 12.517.507 13.656.120 15.319.053 12,2 2,8
4202 Deri ve kösele vb.den seyahat eşyası 6.511.886 7.455.051 8.606.332 15,4 1,6
8481 Muslukçu, borucu eşyası-basınç düşürücü, termostatik valf dahil 7.242.399 7.583.643 8.209.041 8,2 1,5
6403 Balık (taze/soğutulmuş) 7.587.274 7.708.094 8.108.741 5,2 1,5
9403 Diğer mobilyalar vb. Aksam, parçaları 6.910.139 7.223.066 7.801.035 8,0 1,4
3002 İnsan ve hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. ürünler 3.640.197 6.355.936 7.365.771 15,9 1,3
2204 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil)üzüm şırası 6.222.026 6.762.266 7.313.691 8,2 1,3
7113 Kıymetli metaller ve kaplamalarından mücevherci eşyası 6.048.677 6.969.438 7.064.533 1,4 1,3
8422 Yıkama, temizleme, kurutma, doldurma vb. işler için makine, cihaz 5.894.848 6.349.041 6.960.748 9,6 1,3
8479 Kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar 5.106.804 5.515.508 5.922.573 7,4 1,1
8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 5.172.499 5.311.280 5.612.351 5,7 1,0
6907 Karo, küpler vb. eşya-cilasız/sırsız seramikten 1.891.165 4.596.419 4.676.601 1,7 0,9
8413 Sıvılar için pompalar, sıvı elevatörleri 3.936.734 4.247.322 4.510.083 6,2 0,8
8419 Isı değişikliği yöntemi ile maddeleri işlemek için cihazlar 3.610.892 4.132.804 4.046.731 -2,1 0,7
8414 Hava-vakum pompası, hava/gaz kompresörü, vantilatör, aspiratör 4.459.937 4.363.494 3.974.934 -8,9 0,7
7306 Demir/çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller 3.067.773 3.595.697 3.936.448 9,5 0,7
7326 Demir/çelikten diğer eşya 2.970.426 3.329.638 3.834.674 15,2 0,7
9401 Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-parçaları 3.333.260 3.558.420 3.806.193 7,0 0,7
8483 Transmisyon milleri, kranklar, yatak kovanları, dişliler, çarklar 2.874.642 3.252.312 3.641.628 12,0 0,7
8544 İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş elektrik iletkenleri; fiber optik kabloalr 2.891.402 3.239.417 3.566.962 10,1 0,7
6204 Kadın/kız çocuk için takım, takım elbise, ceket vs. 3.239.001 3.333.638 3.519.927 5,6 0,6
8411 Turbojetler, turbo-propeller, diğer gaz türbinleri 3.713.387 3.868.220 3.504.832 -9,4 0,6
8431 Ağır iş makine ve cihazlarının aksamı, parçaları 2.744.260 3.077.172 3.484.515 13,2 0,6
8517 Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar 2.397.107 2.727.449 3.399.658 24,6 0,6
8418 Buzdolapları, dondurucular, soğutucular, ısı pompaları 3.017.416 3.087.806 3.381.092 9,5 0,6
3926 Plastikten diğer eşya 2.728.336 3.025.769 3.324.278 9,9 0,6
0406 Peynir ve lor 2.675.562 2.974.410 3.263.813 9,7 0,6
8803 Balon, hava gemisi, planör vb. diğer hava taşıtlarının aksam ve parçaları 3.206.602 3.120.967 3.239.719 3,8 0,6
8901 Yolcu gemileri, gezinti gemileri, feribotlar, yük gemileri, mavnalar 2.662.489 2.787.598 3.238.898 16,2 0,6
6110 Kazak, süveter, hırka, yelek vb. eşya (örme) 2.570.903 2.806.554 3.192.249 13,7 0,6
4107 Sığır ve atların dabaklanmış ve hazırlanmış deri ve köselesi 2.897.158 2.982.074 3.069.260 2,9 0,6
9004 Gözlükler, güneş gözlükleri (numaralı, koruyucu vb.) 2.736.929 2.820.723 2.970.941 5,3 0,5
8536 Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı 2.564.371 2.781.988 2.914.173 4,8 0,5
1902 Makarnalar 2.595.695 2.628.182 2.859.281 8,8 0,5
8408 Dizel, yarı dizel motorlar (hava basıncı ile ateşlenen, pistonlu) 2.320.790 2.630.042 2.851.727 8,4 0,5
3920 Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar 2.585.286 2.808.061 2.843.512 1,3 0,5
8516 Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar (şofbenler) 2.350.995 2.577.680 2.822.613 9,5 0,5

Kaynak: ITC-Trade Map


İtalya’nın İthalatında Başlıca Ürünler (1 000 $)

GTİP NO GTİP TANIMI 2016 2017 2018 2017-2018
Değişim
%
2018
Pay
%
  Genel Toplam 404.577.979 451.415.535 500.794.509 10,9 100,0
2709 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) 18.893.126 26.098.437 32.502.230 24,5 6,5
8703 Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları 27.480.864 31.186.725 32.461.584 4,1 6,5
2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 12.372.165 15.636.336 19.441.580 24,3 3,9
3004 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) 14.414.346 15.135.436 16.027.121 5,9 3,2
2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 6.264.546 7.673.598 9.973.263 30,0 2,0
3002 İnsan ve hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. ürünler 5.035.801 6.940.098 9.440.817 36,0 1,9
8517 Balık (taze/soğutulmuş) 7.650.714 8.494.058 8.953.327 5,4 1,8
8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları 7.834.066 8.532.664 8.785.235 3,0 1,8
8471 Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri 4.632.828 5.006.465 5.265.188 5,2 1,1
7108 Altın (ham, yarı işlenmiş, pudra halinde) 3.672.812 3.605.112 4.040.142 12,1 0,8
7208 Demir/çelik sıcak hadde yassı mamulleri-genişlik 600mm. fazla 2.503.971 3.395.773 3.935.165 15,9 0,8
7403 Arıtılmış bakır, işlenmemiş bakır alaşımları 3.035.885 4.022.247 3.807.613 -5,3 0,8
2933 Sadece azotlu heterosiklik bileşikler 3.562.935 2.877.718 3.694.919 28,4 0,7
9018 Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik alet ve cihazları 2.920.140 3.223.170 3.498.617 8,5 0,7
4202 Deri ve kösele vb.den seyahat eşyası 2.615.359 2.883.460 3.478.893 20,6 0,7
8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 3.058.745 3.306.833 3.458.383 4,6 0,7
7601 İşlenmemiş alüminyum 2.276.513 2.754.669 3.121.879 13,3 0,6
6403 Ayakkabı; yüzü deri, tabanı kauçuk, plastik, tabii, suni vb. kösele 2.793.272 2.717.975 3.084.782 13,5 0,6
2716 Elektrik enerjisi 1.866.730 2.349.178 3.079.617 31,1 0,6
7219 Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulü (600mm den geniş) 2.133.373 2.697.069 3.032.490 12,4 0,6
3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde) 2.735.351 2.672.500 2.882.768 7,9 0,6
3907 Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler vb. (ilk şekilde) 1.939.517 2.319.377 2.664.390 14,9 0,5
3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) 1.960.284 2.296.349 2.546.119 10,9 0,5
4703 Sodalı ve sülfatlı odun hamuru 1.809.534 1.970.266 2.509.562 27,4 0,5
4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 1.989.297 2.156.657 2.417.644 12,1 0,5
6110 Kazak, süveter, hırka, yelek vb. eşya (örme) 1.880.217 1.927.571 2.366.771 22,8 0,5
8443 Matbaacılığa mahsus baskı makineleri, yardımcı makineler 2.158.309 2.190.427 2.324.998 6,1 0,5
8536 Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı 1.955.768 2.139.622 2.303.324 7,7 0,5
8409 İçten yanmalı, pistonlu motorların aksam-parçaları 1.981.672 2.222.292 2.231.568 0,4 0,4
8411 Turbojetler, turbo-propeller, diğer gaz türbinleri 2.116.755 2.109.254 2.223.870 5,4 0,4
8544 İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş elektrik iletkenleri; fiber optik kablolar 1.769.592 2.051.540 2.201.199 7,3 0,4
2402 Tütün/tütün yerine geçen maddelerden purolar, sigarillolar ve sigaralar 2.108.260 2.044.991 2.197.228 7,4 0,4
8481 Muslukçu, borucu eşyası-basınç düşürücü, termostatik valf dahil 1.929.536 1.985.729 2.189.495 10,3 0,4
0203 Domuz eti 1.982.137 2.188.519 2.113.233 -3,4 0,4
8414 Hava-vakum pompası, hava/gaz kompresörü, vantilatör, aspiratör 1.817.065 1.935.231 2.096.779 8,3 0,4
7204 Demir/çelik döküntü ve hurdaları, bunların külçeleri 1.034.990 1.596.200 2.093.678 31,2 0,4
7207 Demir/alaşımsız çelikten yarı mamuller 1.202.789 1.692.033 2.068.547 22,3 0,4
8803 Balon, hava gemisi, planör vb. diğer hava taşıtlarının aksam ve parçaları 1.777.649 1.880.335 2.053.497 9,2 0,4
0406 Peynir ve lor 1.715.866 1.963.481 2.050.646 4,4 0,4
7113 Kıymetli metaller ve kaplamalarından mücevherci eşyası 1.576.323 1.987.335 2.041.254 2,7 0,4

Kaynak: ITC-Trade Map


Ülkenin Dış Ticaretinde Başlıca Ülkeler

 İtalya’nın İhracatında Başlıca Ülkeler (1 000 $)

 ÜLKELER 2016 2017 2018 2017-2018
Değişim
%
2018
Pay
%
Dünya 461.529.407 503.053.928 546.642.573 8,7 100,0
Almanya 58.331.878 62.814.070 68.675.999 9,3 12,6
Fransa 48.606.493 51.815.553 57.226.283 10,4 10,5
ABD 40.871.577 45.607.985 50.079.541 9,8 9,2
İspanya 23.203.485 26.093.775 28.370.750 8,7 5,2
Birleşik
Krallık
24.874.825 25.869.666 27.679.745 7,0 5,1
İsviçre 21.077.029 23.296.430 26.446.889 13,5 4,8
Polonya 12.427.032 14.143.919 15.850.955 12,1 2,9
Belçika 14.943.756 15.111.259 15.574.029 3,1 2,8
Çin 12.258.630 15.207.937 15.539.885 2,2 2,8
Hollanda 10.762.763 11.748.203 13.735.620 16,9 2,5
Avusturya 9.769.826 10.637.704 12.009.603 12,9 2,2
Türkiye 10.622.125 11.266.767 10.404.666 -7,7 1,9
Rusya
Federasyonu
7.437.038 8.986.444 8.959.459 -0,3 1,6
Romanya 7.313.461 8.157.808 8.855.643 8,6 1,6
Japonya 6.676.633 7.388.552 7.645.131 3,5 1,4
Çek Cum. 5.953.722 6.618.371 7.529.634 13,8 1,4
Hong Kong 6.397.436 6.778.930 7.052.538 4,0 1,3
Macaristan 4.859.934 5.293.466 5.793.950 9,5 1,1
İsveç 4.658.891 5.107.540 5.779.002 13,1 1,1
Slovenya 4.029.873 4.691.026 5.536.884 18,0 1,0
B.A.E. 5.986.723 6.002.974 5.410.577 -9,9 1,0
G. Kore 4.422.933 4.844.176 5.394.053 11,4 1,0
Yunanistan 4.250.349 4.541.772 5.194.741 14,4 1,0
Meksika 4.099.268 4.758.709 5.071.214 6,6 0,9
Portekiz 3.886.767 4.485.547 4.919.616 9,7 0,9
Kanada 4.099.484 4.434.072 4.853.773 9,5 0,9
Avustralya 3.956.176 4.313.317 4.723.134 9,5 0,9
Hindistan 3.627.524 3.969.198 4.675.469 17,8 0,9
Brezilya 3.549.201 4.257.214 4.585.048 7,7 0,8
Tunus 3.236.196 3.601.724 4.097.703 13,8 0,7
Hırvatistan 2.820.720 3.386.150 3.686.760 8,9 0,7
Suudi
Arabistan
4.638.196 4.393.177 3.657.608 -16,7 0,7
Cezayir 4.105.589 3.441.506 3.635.774 5,6 0,7
Slovakya 3.012.318 3.204.790 3.617.403 12,9 0,7
Danimarka 3.055.465 3.284.424 3.466.725 5,6 0,6
Mısır 3.416.507 3.283.499 3.163.024 -3,7 0,6
İsrail 2.777.105 2.931.298 2.969.920 1,3 0,5
Bulgaristan 2.258.480 2.393.654 2.759.282 15,3 0,5
Singapur 2.037.227 2.363.226 2.505.018 6,0 0,5
Fas 1.785.006 2.110.690 2.394.466 13,4 0,4

Kaynak: ITC-Trade Map


İtalya’nın İthalatında Başlıca Ülkeler (1 000 $)

 ÜLKELER 2016 2017 2018 2017-2018
Değişim
%
2018
Pay
%
Dünya 404.577.979 451.415.535 500.794.509 10,9 100,0
Almanya 65.794.412 73.734.529 83.069.351 12,7 16,6
Fransa 36.020.327 39.636.929 43.184.563 9,0 8,6
Çin 30.194.171 32.020.375 36.326.954 13,4 7,3
Hollanda 22.305.297 25.398.869 27.044.050 6,5 5,4
İspanya 21.619.322 23.892.681 24.361.245 2,0 4,9
Belçika 19.698.412 20.148.515 22.707.529 12,7 4,5
ABD 15.398.202 16.918.613 18.852.943 11,4 3,8
Rusya
Federasyonu
11.750.624 13.853.253 16.336.660 17,9 3,3
Birleşik
Krallık
12.168.656 12.870.663 13.164.439 2,3 2,6
İsviçre 11.731.621 12.623.271 12.945.953 2,6 2,6
Avusturya 9.189.054 10.415.416 11.540.520 10,8 2,3
Polonya 9.661.775 11.123.702 11.505.160 3,4 2,3
Türkiye 8.271.237 9.335.295 10.697.040 14,6 2,1
Romanya 6.913.135 7.401.855 8.501.665 14,9 1,7
Çek Cum. 7.047.292 7.445.558 7.990.304 7,3 1,6
Cezayir 4.725.143 5.598.667 6.740.372 20,4 1,3
Hindistan 4.691.289 5.789.736 6.558.652 13,3 1,3
Azerbaycan 3.233.072 5.230.029 6.532.243 24,9 1,3
Macaristan 5.067.798 5.939.248 6.086.146 2,5 1,2
Suudi
Arabistan
2.834.536 3.849.268 6.036.882 56,8 1,2
İsveç 3.998.496 4.253.122 4.973.401 16,9 1,0
Libya 2.010.191 3.145.599 4.953.689 57,5 1,0
Slovakya 3.669.971 5.111.498 4.891.113 -4,3 1,0
G. Kore 3.284.254 3.825.777 4.794.739 25,3 1,0
İrlanda 3.696.346 4.208.901 4.574.789 8,7 0,9
Irak 3.257.815 3.185.567 4.502.571 41,3 0,9
Japonya 4.447.104 4.723.864 4.453.023 -5,7 0,9
Brezilya 3.577.908 3.742.762 3.982.710 6,4 0,8
Slovenya 2.868.539 3.340.562 3.849.004 15,2 0,8
İran 1.162.059 3.803.090 3.480.217 -8,5 0,7
Yunanistan 2.813.635 3.019.101 3.370.631 11,6 0,7
Ukrayna 2.196.155 2.796.664 3.111.579 11,3 0,6
Danimarka 2.422.874 2.815.078 3.031.858 7,7 0,6
Vietnam 3.288.744 2.863.698 2.992.753 4,5 0,6
Tunus 2.482.433 2.500.694 2.936.826 17,4 0,6
Bulgaristan 2.717.760 2.811.145 2.834.603 0,8 0,6
Mısır 1.700.857 2.060.101 2.484.956 20,6 0,5
Tayvan 2.009.489 2.177.732 2.483.747 14,1 0,5
Portekiz 1.756.508 1.986.095 2.354.990 18,6 0,5
Hırvatistan 1.647.008 1.822.172 2.159.017 18,5 0,4

Kaynak: ITC-Trade Map