ABD’nin Avrupa Birliği'ne (AB) Ek Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Duyuru

22 Kasım 2019

2 Ekim 2019 tarihinde, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) AB’nin Airbus firmasına haksız teşvik sağladığına ve bunun sonucunda ABD’nin uğradığı zarara karşılık 7,5 milyar dolar tazminata hükmetmiştir (link). Bununla birlikte ABD, dava sürecinin lehine sonuçlanması sonrası AB ülkelerine yönelik (ağırlıklı bir kısmı Fransa, Almanya, İspanya ve Birleşik Krallık olmak üzere) gümrük vergilerini artırma yetkisini elde etmiştir. Bu kapsamda ABD Hükümeti, AB’ye karşı ek gümrük vergisi uygulayacağı ürün listelerini duyurmuş olup liste kapsamında yer alan ürünlerin ithalatına %10 ile %25 oranlarında ek gümrük vergisi uygulayacağını ifade etmiştir.
ABD’nin söz konusu listelerine ilişkin duyuruların yer aldığı resmi internet adresleri, listelerin yürürlük tarihleri ve ek vergi oranları aşağıda sunulmaktadır:

84 Fed. Reg. 54245:
Not: ABD Hükümeti, AB’ye karşı başlatmış olduğu ek vergi uygulamalarına ilişkin listeleri güncelleyebilmekte olup; güncelleme yapılması halinde, söz konusu listelere ilişkin son duruma “https://hts.usitc.gov/current” internet adresinden ulaşılabilmektedir.
 
Kaynak: hts.usitc.gov web sitesinden tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C.Ticaret Bakanlığı,Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü