Almanya Sanayi Ürünleri Üretici Fiyatları, Nisan 2022

24 Mayıs 2022

Verilerin toplanmaya başlandığı 1949 yılından beri en yüksek üretici fiyatları artışı.

Almanya’da Nisan 2022'de sanayi ürünleri için üretici fiyatları endeksi Nisan 2021'e göre %33,5 arttı. Almanya Federal İstatistik Ofisi söz konusu artışın, bir önceki yılın ilgili ayına göre şimdiye kadarki en yüksek artış olduğunu belirtti. Mart 2022'de endeks %30,9, Ocak'ta ise %25,9 artmıştı. Genel endeks Nisan 2022'de bir önceki aya göre %2.8 arttı. Bu sonuçlarda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından kaynaklanan etkiler izlenmektedir.

Üretici fiyatlarının Nisan 2021'e göre artmasının ana sorumlusu enerji fiyatlarındaki artış oldu.

Enerji fiyatları Nisan 2021'e göre %87,3 ve Mart 2022'ye göre %2,5 arttı. Enerji fiyatlarındaki yüksek artışın ana kaynağı, Nisan 2021'e göre %154,8 olan doğal gaz (dağıtım) fiyat artışları oldu Elektrik fiyatları ise aynı dönemde %87,7 arttı. Yeniden dağıtıcılar, Nisan 2021’e göre %157.3, özel sözleşmeli müşteriler ise %85,6 daha fazla ödemek zorunda kaldı.

Enerji hariç genel endeks ise Nisan 2021'e göre %16,3 arttı (Mart 2022'ye kıyasla %3 arttı).

Ara malı fiyatları 2021 Nisan ayına göre %26, Mart 2022'ye göre ise %4,1 arttı. Ara malı fiyat değişimine en fazla etki, Nisan 2021'e göre %43,3 artan metal fiyatlarındaki artış oldu. Metalik çelik ve ferro alaşım fiyatları %59,8 arttı. Demir dışı metal fiyatları %32,8 arttı. Güçlendirme çeliği fiyatları Nisan 2021'e göre %79, işlenmemiş alüminyum %58,5 arttı.

Özellikle fiyatları iki kattan fazla artan (%111,7) gübre ve azot bileşikleri için yüksek fiyat artışları kaydedildi. Bu ürünlerde Mart ayına göre fiyatlar %14,5 arttı.

Tahıl unu fiyatları Nisan 2021'e göre %39,1 arttı. (Mart 2022'ye göre %5)

Dayanıksız tüketim malları fiyatlarındaki artış, esas olarak konserve et ve et ürünleri fiyatlarındaki artıştan kaynaklanmaktadır.

Dayanıklı tüketim malları fiyatları, esas olarak mobilya fiyatlarındaki (%10,5) artışın neden olduğu ivmeyle,  Nisan 2021'e göre %8,3 arttı.

Sermaye malları fiyatları %6,7 arttı. Bu, Ekim 1975'ten bu yana en yüksek yıllık değişim oldu (%6,8). Sermaye mallarının fiyat artışına en fazla etkiyi Nisan 2021'e göre %7,6 artan makine fiyatları, ardından %4,9 ile araç fiyatlarındaki değişimler sebep oldu.


Kaynak: Federal Almanya İstatistik Ofisi
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü