Beyaz Rusya Ve Türkiye Ticareti Dengelemek İstiyor

19 Aralık 2019

Beyaz Rusya Temsilciler Meclisinin Uluslararası İlişkiler Daimi Komitesi Başkanı Andrei Savinykh 18 Aralık 2019’da basına verdiği demeçte “Belarus ve Türkiye önemli ticaret ve ekonomik ortaklardır. Onlar için asıl görev ticareti dengelemektir” demiştir.

Andrei Savinykh 'a göre; son yıllarda Beyaz Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkiler stratejik hale gelmiş, en yüksek düzeyde bir diyalog kurulmuş ve devlet başkanları karşılıklı resmi ziyaretlerde bulunmuş olup, parlamentolararası yakın temaslar sürdürülmektedir. Her iki ülke de, uluslararası gündemdeki bütün önemli konuları düzenli olarak tartışmaktadır. Türkiye aynı zamanda Beyaz Rusya'nın çok önemli bir ticari ve ekonomik ortağıdır ve ticarette 1 milyar dolara hacmine ulaşılmaktadır. Bugünkü görev, bu ticareti dengelemek ve istikrarlı hale getirmektir.

Andrei Savinykh ulaşım alanındaki işbirliğini iki ülke milletvekillerinin tartıştığı öncelikli alanlardan biri olarak nitelendirerek, Dinyeper Nehri'ndeki yük taşımacılığı olanaklarının araştırıldığını,  Türkiye’den yatırım çekmek ve gelecekte Avrasya Ekonomik Birliği pazarına tedarik edilecek malları üretmek için Türk şirketleri ile işbirliği kurma planları olduğunu belirtmiştir,   Ayrıca, Beyaz Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelecekte dinamik ve istikrarlı bir şekilde gelişeceğine şüphe olmadığını, işbirliği yaparak, her iki ülkenin de hem kısa vadede hem de uzun vadede fayda sağlayacağını ilave etmiştir.

Kaynak:  belta web sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.
YayInlayan: T.C.Ticaret Bakanlığı,Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü