Dış Ticaret Beklenti Anketi’nin 2019 Yılı 1. Çeyrek Beklentilerine İlişkin Sonuçlar Açıklandı

07 Ocak 2019

Dış Ticaret Beklenti Anketi’nin 2019 Yılı 1. Çeyrek Beklentilerine İlişkin Sonuçlar Açıklandı08 Ekim 2018 – Ekonomi Bakanlığı tarafından üçer aylık dönemler halinde uygulanarak Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında yayınlanan Dış Ticaret Beklenti Anketi (DTBA), dış ticaretimize yön veren firmaların yakın geçmişe ve mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleri ile gelecek döneme yönelik beklentilerini yansıtmakta olup, bu hususta gösterge niteliğinde olan endeksler üretilmesini sağlamaktadır. Endeksin 100’den büyük olması beklentilerin artış yönünde olduğunu, 100’den küçük olması beklentilerin azalış yönünde olduğunu, 100 olması ise firma beklentilerinin değişmediğini göstermektedir.
İhracat Beklenti Endeksi, 2019 yılının 1. çeyrekte 117,0 olarak gerçekleşti. 2019 yılı 1. çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre, İhracat Beklenti Endeksine dâhil edilen sorulardan, 100’den küçük gerçekleşen şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi (92,5) sorusunun yayılma endeksinin İhracat Beklenti Endeksini azalış yönünde etkilediği gözlenmektedir. Bununla birlikte, 100’den büyük gerçekleşen gelecek 3 aya ilişkin ihracat (131,0), ihracat siparişi beklentileri (130,2) ve son 3 ayda ihracat sipariş düzeyine (114,2) ilişkin soruların yayılma endeksleri İhracat Beklenti Endeksini artış yönünde etkilemiştir.
İthalat Beklenti Endeksi, 2019 yılının 1. çeyrekte 94,7 olarak gerçekleşti. 2019 yılı 1. çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre, İthalat Beklenti Endeksine dâhil edilen sorulardan, 100’den küçük gerçekleşen gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi (92,6), mevcut ithalat sipariş düzeyi (76,2) ve son 3 aya ilişkin ithalat sipariş düzeyine (80,6) sorularının yayılma endekslerinin İthalat Beklenti Endeksini azalış yönünde etkilediği gözlenmektedir. Bununla birlikte, 100’den büyük gerçekleşen birim ithalat fiyat beklentisine (129,3) dair sorunun yayılma endeksi ise İthalat Beklenti Endeksine pozitif katkıda bulunmuştur.   
Dış Ticaret Beklenti Anketi 2019 1. çeyrek beklentileri
Kaynak: Ticaret Bakanlığı