Dış Ticaret Beklenti Anketi’nin 2019 Yılı 3. Çeyrek Beklentilerine İlişkin Sonuçlar Açıklandı.

08 Temmuz 2019

Dış Ticaret Beklenti Anketi’nin 2019 Yılı 3. Çeyrek Beklentilerine İlişkin Sonuçlar Açıklandı.

08 Temmuz 2019– Ticaret Bakanlığı tarafından üçer aylık dönemler halinde uygulanarak Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında yayınlanan Dış Ticaret Beklenti Anketi (DTBA), dış ticaretimize yön veren firmaların yakın geçmişe ve mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleri ile gelecek döneme yönelik beklentilerini yansıtmakta olup, bu hususta gösterge niteliğinde olan endeksler üretilmesini sağlamaktadır. Endeksin 100’den büyük olması beklentilerin artış yönünde olduğunu, 100’den küçük olması beklentilerin azalış yönünde olduğunu, 100 olması ise değişim beklenmediğini göstermektedir.
 
2019 yılı 3. çeyrekte İhracat Beklenti Endeksi 123,3 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı 3. çeyrekte, İhracat Beklenti Endeksine dahil edilen sorulardan 100’den küçük gerçekleşen şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi (96,5) sorusunun yayılma endeksinin İhracat Beklenti Endeksini azalış yönünde etkilediği gözlenmektedir. Bununla birlikte, 100’den büyük gerçekleşen gelecek 3 aya ilişkin ihracat (139,9), ihracat siparişi beklentisi (134,3) ve son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine (122,6) ilişkin soruların yayılma endeksleri İhracat Beklenti Endeksini artış yönünde etkilemiştir.
2019 yılı 3. çeyrekte İthalat Beklenti Endeksi 98,1 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı 3. çeyrekte, İthalat Beklenti Endeksine dâhil edilen sorulardan 100’den küçük gerçekleşen ithalat birim fiyatı beklentisi (92,1) ve şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi (76,0) sorularının yayılma endekslerinin İthalat Beklenti Endeksini azalış yönünde etkilediği gözlenmektedir. Bununla birlikte, 100’den büyük gerçekleşen gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi (118,2) ve son 3 aya ilişkin ithalat sipariş düzeyi (106,2) sorularının yayılma endeksleri ise İthalat Beklenti Endeksine pozitif katkıda bulunmuştur.  
 
Dış Ticaret Beklenti Anketi 2019 3. çeyrek beklentileri
Kaynak: Ticaret Bakanlığı