Dış Ticaret Beklenti Anketi'nin 2023 Yılı 1. Çeyrek Beklentilerine İlişkin Sonuçlar Açıklandı

06 Ocak 2023

Dış Ticaret Beklenti Anketi’nin 2023 Yılı 1. Çeyrek Beklentilerine İlişkin Sonuçlar Açıklandı.
 
06 Ocak 2023– Ticaret Bakanlığı tarafından üçer aylık dönemler halinde uygulanarak Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında yayımlanan Dış Ticaret Beklenti Anketi (DTBA), dış ticaretimize yön veren firmaların yakın geçmişe ve mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleri ile gelecek döneme yönelik beklentilerini yansıtmakta olup, bu hususta gösterge niteliğinde olan endeksler üretilmesini sağlamaktadır. Endeksin 100’den büyük olması beklentilerin artış yönünde olduğunu, 100’den küçük olması beklentilerin azalış yönünde olduğunu, 100 olması ise değişim beklenmediğini göstermektedir.
 
30 Kasım-15 Aralık 2023 tarihleri arasında uygulanan Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarına göre;

2023 yılı 1. çeyrek İhracat Beklenti Endeksi, bir önceki çeyreğe göre 12,1 puan azalarak 96,0 olmuştur.
 
2023 yılı 1. çeyrek İthalat Beklenti Endeksi, bir önceki çeyreğe göre 12,4 puan artarak 126,1 olmuştur.
 
 
Dış Ticaret Beklenti Anketi 2023 1. çeyrek beklentileri
Kaynak: Ticaret Bakanlığı