Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 3. Çeyrek Bilgi Notu

23 Aralık 2021

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) küresel ticarete ilişkin 3. Çeyrek verilerini açıklamıştır. Buna göre;

Küresel mal ticareti hacmi, art arda dört çeyrek güçlü genişlemenin ardından 2021'in üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,8 azalış göstermiştir. Tedarik zinciri kesintileri, üretim girdileri kıtlığı ve artan COVID-19 vakaları bu sonucun en önemli sebeplerindendir.

Küresel ticaret hacmi Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,9 artmıştır (DTÖ ilk 3 çeyrek için tahmini %12,7 idi). DTÖ 2021'in tamamı için mal ticaret hacminde %10,8'lik bir artış beklemekte ve açıklanan üçüncü çeyrek rakamlarının bir miktar düşük gelmesine rağmen yıl geneli için olan beklentisinin korunduğunu belirtmektedir.
 
Kaynak: WTO
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü