İngiltere Ekonomisi 2. Çeyrekte Daraldı

15 Ağustos 2022

İngiltere’de Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH), 2022 yılının n 2. çeyreğinde %0,1 düştü.. Hizmetler, 2022’nin 2. çeyreğinde %0,4 düşerkenpandemi öncesi seviyenin %1,1 üzerine çıktı. Hizmet çıktılarına en büyük olumsuz katkıyı, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri ile toptan ve perakende Ticaret verdi. Otomobil toptan ve perakende satışında %1,6’lık bir artışa rağmen, sektör pandemi öncesi seviyelerin %1,9 altında kalmaya devam ediyor.

Kaynak: Office for National Statistics
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü