İngiltere’nin Ticaret Açığı Ocak'ta Arttı

15 Mart 2019

İngiltere’nin ticaret açığı Ocak 2019'da 3.83 milyar Sterlin’e yükseldi. İhracat % 2,3,ithalat ise % 2,8 arttı. AB üyesi olmayan ülkelerden yapılan mal ithalatı % 6,2 arttı. Öte yandan, AB üyesi ülkelerden yapılan mal ithalatı %1.8 arttı. AB üyesi olmayan ülkelere yapılan ihracat %3,9,AB üyesi ülkelere ihracat ise %4,3 oranında artış gösterdi.

Kaynak: Trading Economics web sitesinden tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü