Küresel Ticaret Eğilimleri ve Öngörüleri

16 Aralık 2022

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü’nün (UNCTAD) yayınladığı Küresel Ticaret Aralık Raporuna göre 2022 yılında mal ticaretinin 2021'e göre yaklaşık %10'luk bir artış ile yaklaşık 25 trilyon ABD doları olması, hizmet ticaretinin ise 2021'e göre yaklaşık yüzde 15'lik bir artış ile yaklaşık 7 trilyon ABD doları olması beklenmektedir. Raporda bu rekor seviyelerin büyük ölçüde 2022'nin ilk yarısındaki güçlü büyümeden kaynaklandığı buna karşılık, yılın ikinci yarısında ticaret büyümesinin durgun seyrettiği ifade edilmiştir. 2022 yılının 3. çeyreğinde mal ticareti 2022 yılının 2. çeyreğine göre yaklaşık %1 oranında azalmıştır. Hizmet ticareti ise aynı dönemde yaklaşık %1,3 artmıştır. UNCTAD, küresel ticaret değerinin 2022 yılının 4. çeyreğinde hem mallar hem de hizmetler için azalacağını tahmin etmektedir. Uluslararası mal ticaretinin değeri 2022'nin ikinci yarısında dengelenirken, ticaret hacmi 2022 yılının 3. çeyreğinde artmış ve 4. çeyrekte de artmaya devam etmesi beklenmektedir. Uluslararası ticaret hacmindeki olumlu büyüme küresel talebin dayanıklılığına işaret etmektedir.

Kaynak: UNCTAD
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü