2030 Yılında Temiz Enerji Kaynaklarının Avrupa Genelinde %80’e Ulaşması Hedefleniyor

15 Eylül 2020

Avrupa Elektrik Sanayi Birliği, Eurelectric tarafından 14 Eylül 2020 Pazartesi günü yapılan açıklamada, Avrupa’daki ekonomik krizin uzama ihtimaline bakılmaksızın, 2030 yılına kadar AB’nin enerji ihtiyacının %80’inin fosil yakıt dışındaki temiz enerji kaynaklarından karşılanmasının hedeflendiği açıklandı.

Eurelectric tarafından hazırlanan raporda, bu yılın ilk altı ayında AB çapında üretilen elektriğin üçte ikisinin karbonsuz kaynaklardan elde edildiği belirtildi. Avrupa’da yenilenebilir kaynakların toplam enerji üretiminin %40’ına ulaştığı belirtilen raporda, enerji üretiminde fosil yakıt kullanımının yıllık bazda %18 azalarak, toplam üretimdeki ağırlığının %34’e düştüğü açıklandı.

Bundan on yıl evvel yenilenebilir kaynaklı enerji üretiminin sadece %20 düzeyinde olduğu, geçtiğimiz sene ise bu oranın %34’e yükseldiği belirtildi.

Eurelectric Genel Sekreteri Kristian Ruby bu yıl elektrik üretim sektöründeki şirketlerin pandemi sürecinde hastanelere, hükumet binalarına ve evlere temiz ve güvenilir enerji sağladığını belirterek, bu sektörün toplum sağlığı açısından sahip olduğu değerin önemine dikkat çekti.

Ruby ayrıca 2030 yılı hedeflerini tutturabilmek, hatta bu hedefleri de aşabilmek için önlerindeki bazı mevcut engelleri ortadan kaldırmak için hızla adım atmaları gerektiği konusunda da uyarıda bulundu ve hedeflerin tutturulması için rüzgar ve güneş üretim kapasitelerinin mevcudun iki katına çıkarılması gerekliliğini de hatırlattı.

Eurelectric’in raporunun devamında ise, virüs salgınına bağlı kısıtlamalar nedeniyle yakın zamanda birçok projenin geciktiği ve özellikle uzun izin alma prosedürleri nedeniyle projelerin yavaş ilerlediğine vurgu yapıldı. Raporda ayrıca, elektrik araçların şarj altyapı sistemlerinin de bir an önce yaygınlaşması gerektiği ve son zamanlarda kömür ithalatında meydana gelen artış eğiliminin durması için acilen tedbirler alınması gerektiği de belirtildi.
 
Kaynak: Reuters web sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü