AB, Fransa’nın Bal Kavanozlarını Menşei Ülkeleriyle Etiketleme Teklifini Henüz Onaylamadı

28 Kasım 2019

Fransa, Fransa'da pazarlanan bal kavanozlarının menşe ülkeleriyle etiketlenmesi için yapılan teklifin gözden geçirmesini istedi.
 
Ballarda menşeinin etiketlerde belirtilmesini gerektirmeyen Avrupa düzenlemeleri ile Fransız süpermarket raflarında, gerçek kökenleri çoğu zaman uluslararası olmasına rağmen “Fransa'da üretilmiştir” ibareli ballar bulunmaktadır. Fransa'da tüketilen balın yaklaşık % 80’i ithal edilmekte olup, en büyük tedarikçi Çin’dir. Ancak menşei ülkelerinin çeşitliliği ambalaj üzerinde nadiren belirtilmektedir.
 
2019 yazının başlangıcında, Fransız hükümeti, balın kökeninin etiketlenmesini güçlendirme niyetini açıklamıştır. Bugün, balın kökenine ilişkin zorunlu göstergeler “AB menşeili bal karışımları”, “AB menşeili olmayan bal karışımları” veya “AB menşeili ve AB menşeili olmayan bal karışımları” ile sınırlıdır. Ancak, etiketlemenin güçlendirilmesi AB iç pazarının işleyişini etkileyeceğinden, Fransız teklifinin Avrupa Komisyonu tarafından onaylanması gerekmektedir.
 
Fransız teklifi, “Fransa'da pazarlanan bal karışımları etiketlerinin, azalan ağırlık düzeninde kullanılan bal türlerinin menşei ülkelerinin ayrıntılı bir listesini içermesi” şeklindedir. Ayrıca, karışımdaki balın %20'sinden fazlasının menşei olan ülkelerin vurgulanması da talep edilmektedir. Avrupa Komisyonu için bal miktarının %20'sinden fazlasını temsil eden ülkelerin tanımlanması mevcut AB düzenlemeleri kapsamında çok ileri bir uygulama olduğundan, teklif  Komisyon tarafından henüz onaylanmamıştır.
  
Kaynak: Euractiv web sitesinden tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü