AB Ülkeleri Artan Enerji Fiyatları İle Mücadele Konusunda Ortak Politika Belirleyemiyorlar

02 Aralık 2021

2 Aralık Perşembe günü toplanan AB Enerji Bakanları zirvesinde ortaya çıkan tabloya göre, aralarında Fransa ve İspanyanın da bulunduğu kimi ülkeler, Avrupa’da yükselen enerji fiyatları ile mücadele yöntemi olarak enerji piyasası mevzuatında reform yapılmasından yana iken, Almanya’nın da dahil olduğu bir başka grubun ise bu konuda aynı görüşte olmadığı bildirildi.

Salgın sonrası sanayi üretiminin canlanarak enerji talebinin artması ve buna karşılık, arzın talebin altında kalması nedeniyle, sonbahar aylarında Avrupa’da enerji fiyatları rekor seviyelerde artmıştı. Şu anda fiyatlar Ekim ayına nazaran bir miktar düşmüş olsa da, halen görece normal seviyelerin üzerinde seyrediyor.

AB ülkelerinin liderleri ve ilgili bakanları bu gündemle son aylarda birçok acil toplantı gerçekleştirmiş olmalarına karşın, bugüne değin mevcut sorun karşısında ortak bir çözüm üzerinde anlaşmaya varamadılar.

Bugün yapılan son toplantı sonrasında, aralarında Almanya, Danimarka ve Hollanda’nın da bulunduğu dokuz ülke, ortak bir deklarasyon yayınlayarak sorunun çözümü için enerji piyasası mevzuatında reform yapılmasına karşı çıktılar.

Ortak bir deklarasyona imza atan bu ülkeler, tavan fiyat uygulaması ya da mevcut fiyatlama rejimi dışında bir uygulamaya geçilmesi halinde, bu durumun ülkeler arası serbest elektrik ticaretine engel oluşturacağını ve düşük maliyetli yenilenebilir enerji yatırımlarının da olumsuz etkileneceğini savundular.

Aralarında İspanya, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Romanya’nın bulunduğu ikinci bir grup ise, tüketicilerin fiyat dalgalanmalarından korunması amacıyla doğrudan önlem alınmasının gerekliliğini savundular. Bu ülkeler ayrıca, bir stratejik rezerv oluşturulması amacıyla ülkeler arası ortak enerji alımı yapılması ve enerji piyasası rejiminde reform yapılmasını talep ettiler.

AB enerji düzenleyici kuruşlarınca geçtiğimiz ay konu ile ilgili yayınlanan bir raporda, mevcut enerji piyasasının işleyişinde her hangi bir soruna rastlanmadığı ifade edilmişti. AB’de menkul kıymetler piyasasını denetleyen başka bir kuruluşun aynı konu ile ilgili hazırladığı başka bir raporda da, son zamanlarda ani bir yükseliş gösteren enerji fiyatlarının arkasında her hangi bir manipülasyona ya da piyasa kurallarının ihlaline ilişkin bir bulguya rastlanmadığı belirtilmişti.

AB üyesi ülkelerin birçoğu tüketicilerini fiyat artışlarından korumak için, kendi ulusal sınırları içerisinde vergi indirimleri ve sübvansiyonlar gibi tedbirleri hali hazırda uygulamaya devam ediyorlar.

Bugünkü toplantı sonrası yapılan Komisyon açıklamasında, stratejik rezerv ve ortak enerji alımı gibi uzun vadeli tedbirlerin etkinliği konusunda çalışmalar yapılmaya başlanacağı belirtildi.

Kaynak: Reuters
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü