ABD 2001-2017 Döneminde 9,7 Milyon Hektarlık Doğal Alanını Kaybetti

08 Ağustos 2019

Tarım, enerji alanındaki gelişmeler, konut yayılımı ve diğer insan faktörlerine bağlı olarak 2001-2017 döneminde dokuz Büyük Kanyon Ulusal Parkı büyüklüğünde olan 9,7 milyon hektarlık doğal alanını kaybeden ABD, iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha kırılgan hale geldi.
 
En hızlı doğal alan kayıpları, şehirler, çiftlikler, karayolları, enerji santrallerinin toplam alan içindeki payının %47’den % 59'e yükselmesi nedeniyle, ABD’nin güney ve orta batı bölgelerinde meydana geldi.
 
Ülkeyi iklim değişikliğinin en kötü etkilerinden korumak için ABD'nin, 2030 yılına kadar toprak ve okyanusların %30'unu koruması ve bu kapsamda bir hedef belirlemesi gerektiği değerlendiriliyor.
 
Kaynak: Reuters web sitesinden tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü