ABD’ de Sera Gazı Emisyonları 2021’de %1,3 Artış Gösterdi

12 Ocak 2023

Rhodium Group tarafından yayınlanan bir ön analize göre, Amerika’da sera gazı emisyonları geçen yıl %1,3 arttı ancak, pandemiden önceki seviyelere tamamıyla geri dönmedi. Çalışmada, 2021 yılında emisyonların, gayri safi yurtiçi hasıladaki %5,9'luk artışa kıyasla %6,5 arttığı belirtiliyor. Rapor, bu dinamiğin 2022'de tekrarlanmamasını, kömür yerine doğal gaz ve yenilenebilir enerji kullanımındaki artıştan kaynaklı olarak elektrik enerjisi sektörü emisyonlarındaki azalmaya bağlıyor.

Rapora göre, ABD’de toplam emisyonların dörtte birinden sorumlu olan elektrik sektörü kaynaklı emisyonlar geçen yıl %1 düştü. Ayrıca, kömür üretimi 2020 yılına göre %8 düşüş göstermesinin ardından 2021'de hafif bir artış kaydettikten sonra uzun süredir devam eden düşüş trendine girdi. 2021’de, kömürle çalışan jeneratörlerin kullanımdan kaldırılması ve kömürün elektrik santrallerine demiryolu ile ulaştırılmasında aksamalar yaşandı. Rapor, bu faktörlerin neden olduğu kömür fiyatlarındaki düşüşün, kömürün toplam elektrik üretimindeki payının 2021'de %23'ten 2022'de %20'ye düşeceğini öngörüyor. Bunun yanı sıra, yenilenebilir enerji üretimi 2021'e göre %12 artarken, yenilenebilir enerji, on yıllardır ilk kez toplam elektrik üretiminde kömürden daha büyük bir paya sahip konuma ulaştı.

Buna rağmen rapor, ABD yönetiminin ulusal ölçekteki emisyonları 2005'e kıyasla 2030 yılına kadar yarı yarıya azaltma hedefine uzak kaldığını ve küresel ısınmayı 1,5 santigrat derecenin altında tutmak için gereken seviyeye ulaşma yolunda olmadığını gösteriyor. ABD'de en çok sera gazı emisyonuna sebep olan ulaşım ve sanayi sektörlerinde ise, geçen yıl sırasıyla %1,3 ve %1,5'lik emisyon artışları yaşandı. COVID-19 salgınının ilk yılında emisyon seviyelerindeki düşüşün ardından hava taşımacılığının yeniden başlaması, ulaşım emisyonlarının artmasında itici faktör oldu.

Analiz, ABD Başkanı Biden'ın geçen yıl imzaladığı Enflasyonu Düşürme Yasasını emisyon hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir dönüm noktası olarak nitelendiriyor ancak, on yıllık dönemde %50 emisyon azaltım hedefine ulaşmak için daha agresif politikalara ihtiyaç duyulacağını belirtiyor. Federal kurumlar içinde agresif düzenleyici politikaların izlenmesinin yanı sıra eyalet düzeyinde ve özel sektörde de harekete geçilmesini öneriyor.

Kaynak: The Hill
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü