ABD Güneş Enerjisi Pazarının Büyümesi, Projelerin Geri Çekilmesi Nedeniyle Bu Yıl Yavaşlıyor

17 Eylül 2019

Bir sanayi ticaret grubunun Salı günü bildirdiğine göre, bazı büyük projelerin 2020 yılına kaydırılması nedeniyle ABD güneş enerjisi pazarı bu yıl öngörülenden daha yavaş büyüyecek.

Güneş Enerjisi Endüstrileri Birliği, danışmanları olan Wood Mackenzie Power & Renewables ile birlikte hazırladığı üç aylık ortak raporda bu yıl 12,6 cigavata karşılık gelen %17 oranında büyüme öngörüyor. Söz konusu öngörü bu yılın başında yapılan %25 oranındaki büyüme öngörüsünün altında bir oran.

Diğer yandan, Reuters tarafından yayınlanan alıntılara göre rapor, beş yıllık büyüme öngörüsünü 6,7 cigavat artırdı. Rapora göre, 2019’dan 2024’e kadar olan istemin %20’sinden fazlasının, faaliyetlerini tümüyle yenilenebilir enerji ile yürütme sözü veren şirketlerden gelmesi bekleniyor.

Raporda ayrıca, güneş enerjisi sistemlerinin maliyetinin tüm pazarlarda düştüğü belirtiliyor. Konutlarda kullanılan güneş enerjisi sitemlerinin fiyatları geçen yıla göre %6,8 oranında daha düşükken, kamu hizmetlerinde kullanılan güneş enerjisi sistemleri geçen yıla göre %10-11,4 oranında daha ucuz.

Kaynak: Reuters web sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü