ABD Hazinesi Karbon Tutma Vergisi Kredi Kurallarını Açıkladı

02 Haziran 2020

ABD Hazine Bakanlığı, şirketlerin karbonu yakalama ve ayırma projelerine yatırım yapmaları için tasarlanan federal vergi kredisini nasıl kullanacaklarına ilişkin kuralları yayınladı.
 
Perşembe akşamı yayınlanan kurallar, yatırımcılara ve yatırım geliştiricilere 45Q olarak adlandırılan vergi kredisi programı konusunda daha açık yönergeler vermeyi ve projelerin pahalı projelere dönüşmesinden önce ulaşmaları gereken karbon tutarı rakamını yakalamaları ve tutmalarını sağlamayı amaçlamakta.
 
ABD Kongresi, elektrik üretiminden gübre üretimine kadar endüstrilerde karbon yakalama teknolojisinin yayılmasında özel sermayenin yatırım yapma maliyetini ve riskini azaltmayı amaçlayan vergi kredisini 2018'de genişletmişti.
 
2018 yılında Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli, Paris Anlaşması'nın hedeflerini karşılamak için yerkürenin CCS ve doğrudan havayı yakalama gibi tersine salınım teknolojilerine gereksinimi olduğunu söyledi.
 
Krediler, karbonu tutma amaçlı projeler için her metrik ton CO2 başına 50 ABD Doları, karbonun tutulduğu ve daha sonra yeraltındaki petrolün geri kazanılmasında kullanıldığı projeler için ton başına 35 ABD Doları’dır. 
 
Kaynak: reuters web sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü