ABD’de Kömür Enerjisi Üretimi ve Çevreye Etkileri

25 Haziran 2020

ABD Enerji Bilgi İdaresi'nden yapılan yeni bir araştırma, kömür enerjisi üretiminin hem mevcut hem de gelecekteki beklentilerinde bir düşüş olduğunu ortaya koymuştur. Bu düşüş, azalan sayıda yeni kömür santralinin ve kirli enerji kaynağının desteklenmesinin çevresel ve sosyal etkilerinden kaçınmak isteyen sigorta şirketlerinden kömürün çıkarılmasının bir sonucudur.
 
Kayıtlar, Obama’nın yıllık ortalama kömür kapasitesini 2009-12 döneminde sırasıyla 4,2 Gigawatt ve 2013-2016 arasında 9,2 Gigawatt düşürdüğünü ortaya koymaktadır. Yine de Başkan Trump’ın ilk dönemi, Obama’nın her iki şartından da yüksek olan 11.7 Gigawatt’lık bir düşme yaşarken, bunun tersini yapma sözü vermiştir.
 
2008-2016 yılları arasında ABD kömür kapasitesinin %17'si kapanmıştır. 2008-2016 yılları arasında kömür kapasitesinin azalması %80 daha az kükürt dioksit ve %34 daha az karbondioksit ile sonuçlanmaktadır. Dünya çapında kömür yakımı 2013 yılında en yüksek üretimine ulaşmış ve dünya çapında inşaatına başlanan yeni kömür santrali sayısı 2015-2018 yılları arasında %84 azalmıştır.
 
ABD'de elektriğin %24'ü artık kömür tarafından üretilmekte; bu 12 yıl önce %45 düzeyinde idi. Trump, destekçilerine “kömür endüstrisinin geri döndüğünü” garanti edebilir, ancak gerçekte Beyaz Saray'a girmesinden bu yana kömür yakan elektrik santralleri devreye alınmamıştır.
 
Kömür yakmak, çeşitli solunum problemlerine ve kansere neden olduğu bilinen civa, sülfür dioksit ve küçük parçacıklarının bir karışımını yaymaktadır. Çevre Koruma Ajansı tarafından belirlenen kömür üretimindeki sınırlamalar, bu salınımların bir kısmının önlenmesine yardımcı olmuştur, ancak birçok tesiste gerekli kirlilik kontrolü bulunmamaktadır.
 
Sigortacılar, Avrupa'dan sonra ABD'den başlayarak, kömür üretimine yavaş yavaş sırtlarını dönmektedir. Avrupa Yatırım Bankası, 2021 yılına kadar fosil yakıt projelerinin finansmanını aşamalı hale getirmeyi taahhüt ettiğinde, kömürün potansiyel çöküşü sigortacılar arasında hızla yayılmıştır. UnfriendCoal gibi kuruluşlar tarafından baskı altında bulunan sigorta şirketleri, büyük olasılıkla bir kömür santralinin inşasını kapsayarak kamu tepkisiyle karşılaşma düşüncesi nedeniyle caymaktadır.
 
Kaynak: Earth web sitesinden tercüme edilmiştir. 
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü