Almanya’da Sanayi Üretiminde Yaşanan Sorunlar Ekonomik Büyüme Rakamlarını Olumsuz Etkiliyor

20 Mart 2019

Almanya Merkez Bankası Bundesbank geçtiğimiz Pazartesi günü yayınladığı aylık raporunda, birinci çeyrekte ekonomik büyümenin yavaşlayan seyrine dikkat çekti. Raporda, sanayi üretiminin azalması, otomotive olan ihracat talebindeki düşüş ve üreticilerin motivasyon eksikliği gibi faktörlerin bu duruma neden olduğu belirtildi.

Otomotiv sanayisinin beklenmeyen bir şekilde zora girmesinin yarattığı sorunlarla boğuşmak durumunda kalan Almanya, geçtiğimiz son çeyrekte bir resesyonun eşiğinden dönmüştü. Mevcut güncel göstergeler de toparlanma sürecinin çok yavaş seyredebileceğini, hatta bu durumun tüm avro para alanında büyüme rakamlarında genel bir yavaşlama olarak yansıyabileceğine işaret ediyor.
Birinci çeyrek içerisinde önemli bir motor üretim tesisinde yaşanan grev, üretimi olumsuz etkilemişti. Ancak esas önemli problemin, otomotiv ürünlerine AB dışından gelen ihracat taleplerindeki düşüş olduğu ve bu durumun çok daha derin ve kalıcı sorunlara neden olabileceği belirtildi.

Raporda belirtildiğine göre, imalat sektörü bir sonraki çeyrekte de genel ekonomik büyümeyi aşağı çeken temel faktörlerden biri olmaya devam edebilir.

Ekonomik büyümedeki yavaşlamaya rağmen, inşaat sektörünün büyümesi ve kişisel tüketim harcamalarının da canlı olması gibi faktörlerin, birinci çeyrekte ekonomiyi desteklemeye devam etmekte olduğu belirtilerek, üretimin yavaşlamasına rağmen, istihdamın da artmaya devam etmesinin olumlu bir unsur olduğuna dikkat çekildi.

Kaynak: Reuters web sitesinden tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü