Avrupa Birliği, Avrupa Bankalarını Kritik Mineraller için Sağladıkları Finansmanı Artırmaya Çağırıyor

27 Ocak 2023

Avrupa Birliği (AB), Yeşil Mutabakat endüstriyel planını hazırlamaktayken, içinde bulunduğumuz haftada Avrupa Komisyonu Üyesi Thierry Breton, Avrupalı ​​finansörleri enerji geçişi için gerekli durumdaki mineral sağlayıcılarına daha fazla fon aktarmaya çağırdı.

AB, bloğun elektrikli taşıt araçları için gereksinim duyduğu lityum, kobalt, nikel, manganez ile grafit gibi kritik hammaddelerin edinimini güvence altına almak amacıyla çıkaracağı Kritik Hammaddeler Yasası’nı 8 Mart'ta (2023) açıklayacak.
 
Breton iki önemli konuyu vurguladı. Birincisi, elektronikte, otomotiv sektörü ve makine sektöründe kullanılan magnezyum gibi gereçler konusunda başlıca üretici durumundaki Çin gibi ülkelere aşırı bağımlılık. İkincisi ise, istemde beklenen "olağanüstü" artış.

AB'nin metal dışalımına bağımlılığı ile sunum güvenliği, Rusya-Ukrayna krizinin başlamasından sonra artan elektrik maliyetleri nedeniyle üretimlerini Birlik dışına kaydırmak isteyen enerji yoğun endüstriler tarafından güçlendirildi.
Rusya, tarihsel olarak Avrupa'nın önemli bir alüminyum, nikel, bakır, kobalt ile paladyum sağlayıcısı olagelmiştir.

Çarşamba günü (25/01/2023) Reuters Haber Ajansı tarafından geçilen haberdeki sözlerinin bir dökümüne göre Breton, aralarında Société Générale, Deutsche Bank ile Santander Group'un da bulunduğu Avrupa bankalarının katıldığı bir yuvarlak masa toplantısında bankacılara "Kritik hammadde değer zincirindeki işlere yatırım yapmanızı istiyorum." sözünü söyledi.

Breton, Pazartesi günü (23/01/2023) Brüksel'deki Berlaymont yerleşkesinde katılımcılara yaptığı konuşmasında devamla, “"Bazen zorluklarla karşılaştınız: yerel muhalefet, uzun izlekler ya da durumun ekonomik uygunluğunun olmaması nedeniyle bulunduğumuz yerde Avrupa'da ya da düşük çevresel artı sosyal standartlara sahip projelerini desteklemekle suçlanabileceğiniz yerkürenin geri kalanında." yorumunda bulundu.

27 üye ülkenin mevzuatlarını uyumlaştırmak zorunda olan Birlik, ABD ile Kanada gibi temiz enerji ile temiz enerjiye geçiş için gerekli olan gereçleri güvence altına almak amacıyla yasa tasarıları hazırlamış olan diğer Batı ülkelerinin gerisinde kalmakta.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen geçen hafta Birlik sınırları içerisindeki firmaların ABD'ye taşınmasını engellemek amacıyla Birliğin bir Avrupa Egemenlik Fonu hazırladığını açıklamıştı.

Breton, AB'nin, Ukrayna ile diğer ülkeleri pil sektörü oluşturulmasına katma umutları olduğunu belirtti.

Breton ayrıca, "Elbette yalnızca Avrupa'ya yatırım yapamayız. Bu nedenle Kanada, Ukrayna, Namibya, Kazakistan ile kritik hammaddeler konusunda stratejik ortaklıklar kurduk. Diğer ülkelerle de görüşmelerimizi ilerletiyoruz." diye de ekledi.

Kaynak: miningweekly
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü