Avrupa Birliği Yeşil Sanayi Devrimine Liderlik Etme Planlarını Duyurdu

20 Mart 2023

Avrupa Komisyonu, sanayisinin temiz ve yeşil teknoloji ürünleri üretme ve yeşil geçiş için gerekli hammaddelere erişim konusunda ABD ve Çin ile rekabet edebilmesini sağlamaya yönelik stratejinin en önemli unsurlarını kamuoyuna sundu. Yeşil Mutabakat Sanayi Planının parçaları olan Net Sıfır Sanayi Yasası ve Kritik Hammaddeler Yasasının, bloğun yalnızca karbon emisyonlarını azaltmada öncü olmasının yanı sıra, bunu gerçekleştirmek için gereken teknolojide de önde olmasını sağlamak için tasarlandığı belirtiliyor.

Komisyon, yeşil geçişe yapılan küresel yatırımın 2022 yılındaki 1 trilyon dolar düzeyinden 2030'a kadar üç katına çıkacağını vurguladı. Geleceğin yeşil endüstrilerinde lider olma hedefi çerçevesinde AB yöneticileri, bölgenin lityum, bakır ve nikel gibi kritik hammaddelerin %10'unun Avrupa topraklarından çıkarılıp işlenmesi ve her bir kritik hammadde için yıllık tüketiminin %15’inin geri dönüşümden sağlanması hedeflerini belirledi. Ayrıca, AB, değer zinciri boyunca işleme kapasitesini arttırma ve yıllık stratejik hammadde tüketiminin en az yüzde 40’ını bölgede üretme hedefi belirlemiş durumda bulunuyor. Kritik Hammadde Yasa teklifindeki düzenlemeler, elektrikli araçlar, çipler, bataryalar, rüzgâr türbinleri ve güneş panelleri gibi temiz teknolojilerde yoğun olarak kullanılan maddelerin tedarikini ilgilendiriyor. Yeşil geçiş için hayati önem taşıyan minerallerin tedariki, Çin'in nadir toprak elementlerinin yaklaşık %90'ını ve piller için temel bir element olan lityumun %60'ını işlemesi nedeniyle zorlu bir iş olarak değerlendiriliyor. Komisyon, herhangi bir kritik hammaddenin %65'inden fazlasının tek bir üçüncü ülkeden gelmemesi şartını belirledi. AB ayrıca, yeşil projeler için izin verilmesini kolaylaştırarak, güneş enerjisi veya yakıt pilleri gibi net sıfır karbon teknolojileri için ihtiyaç duyduğu ürünlerin en az %40'ını 2030 yılına kadar üretme hedefi belirledi. Blok ayrıca 2030 yılına kadar 50 milyon ton karbon yakalama hedefi açıkladı. Ayıca Avrupa Komisyonu, Çin’in Kuşak ve Yol girişimine karşı 300 milyar euro değerindeki girişimi Küresel Geçit Stratejisi’nin mali gücüne istinaden üçüncü ülkelerdeki stratejik projelerin tespitini ve desteklenmesini amaçlıyor. AB, politika ortaklarına değer katan, sürdürülebilir kalkınma süreçlerini geliştiren, ekonomik kalkınmanın yanı sıra sürdürülebilir yönetişim ve bölgesel istikrarı teşvik eden tedarik zincirleri oluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: Reuters
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü