Avrupa Komisyonu, Organik Tarım Eylem Planıyla İlgili Kamuoyu Görüş Alımına Başladı.

10 Eylül 2020

Avrupa Komisyonu, 4 Eylül Cuma günü organik tarımla ilgili eylem planı kapsamında kamuoyu görüş alımına başlamış ve yeni organik yönetmeliğin yürürlüğe girmesini bir yıl ertelemeyi önermiştir.
 
Duyuru, Komisyon'un 2030 yılına kadar organik tarım yapılan arazilerin toplam tarım arazileri içindeki payını %25'e ulaştırma hedefi dahil, Çiftlikten Çatala ve Biyoçeşitlilik Stratejilerinin gerçekleştirilmesinde kilit rol oynayan organik sektörünü destekleme çabalarının bir parçasıdır.
 
Organik eylem planı, organik ürün üretim ve tüketimini artırarak, organik üretimin tarım-gıda sektörünün tedarik zinciri boyunca sürdürülebilirliğini nasıl geliştirilebileceğinin tespit edilmesini amaçlamaktadır.
 
Vatandaşlardan, ulusal makamlardan ve ilgili paydaşlardan geri bildirim toplanacak ve uygulama 27 Kasım'a kadar açık kalacaktır.
 
Kaynak: Euractiv web sitesinden tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü