Birleşik Krallık, Yeni Yapay Zekâ İlkeleriyle Şeffaflığa ve Erişime Odaklanıyor

19 Eylül 2023

İngiltere, hesap verebilirlik ve şeffaflık ihtiyacını vurgulayarak, yapay zekâ modellerinin bir grup teknoloji şirketinin egemenliği altında kalması sebebiyle tüketiciler ve işletmelerin zarar görmesini engellemek amacıyla tasarlanan ilkeleri açıkladı. Listelenen yedi ilke ile teknoloji geliştiricileri hesap verebilir hale getirerek, rekabete aykırı davranışları durdurarak ChatGPT gibi temel modelleri düzenlemeyi amaçlıyor. Önerilen ilkeler aynı zamanda temel girdilere erişimi, açık ve kapalı iş modellerinin çeşitliliğini ve işletmelerin birden fazla model kullanma esnekliğini de kapsıyor.

Kaynak: Reuters
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü