COP26 Sona Erdi

19 Kasım 2021

COP26 iklim müzakereleri bir gün uzadıktan sonra, İskoçya'nın Glasgow kentinde 13 Kasım 2021 tarihinde bir araya gelen yaklaşık 200 ülke, bir sonuç belgesini kabul etmiştir.

Glasgow İklim Paktı olarak bilinen sonuç belgesi, 197 ülkeyi gelecek yıl Mısır'da gerçekleşecek olan COP27'de daha fazla iklim hedefine yönelik ilerlemelerini bildirmeye çağırmaktadır.

Bununla birlikte, Çin ve Hindistan tarafından anlaşmada son dakika değişikliği yapıldı. Daha önceki bir taslakta bulunan yumuşatıcı dil, “azaltılmamış kömür enerjisinin ve fosil yakıtlar için verimsiz sübvansiyonların aşamalı olarak durdurulması” ibaresi kömür kullanımını "aşamalı olarak azaltılması" şeklinde revize edildi.

Gelişmekte olan ülkelerdeki iklim eylemini desteklemek için gelişmiş ülkelerden finansman sağlanması konusundaki zorlu soru üzerine metin, gelişmekte olan ülke Taraflarına yılda 100 milyar doları aşan desteğin önemli ölçüde artırılması da dahil olmak üzere, Paris Anlaşmasının hedeflerine ulaşmak için gereken tüm kaynaklardan sağlanacak iklim finansmanını harekete geçirme ihtiyacını vurgulamaktadır.

Önemli COP26 Başarıları
Konferansta birçok cesaret verici duyuru yapıldı. En önemlilerinden biri, dünya ormanlarının yaklaşık yüzde 90'ını temsil eden 120'den fazla ülkeden liderlerin, yoksulluğu azaltma ve gezegenin geleceğini güvence altına almayı amaçlayan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SKH'ler) tarihi olan 2030 yılına kadar ormansızlaşmayı durdurma ve tersine çevirme sözü vermesiydi.

Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği’nin öncülük ettiği ve 100'den fazla ülkenin sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar kesmeyi kabul ettiği bir metan taahhüdü de vardı.

Bu arada, Polonya, Vietnam ve Şili gibi büyük kömür kullanıcıları da dahil olmak üzere 40'tan fazla ülke, en fazla CO2 emisyon yaratanlardan biri olan kömürden uzaklaşmayı kabul etti.

Ayrıca, birçokları için sürpriz bir şekilde, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin, önümüzdeki on yılda iklim işbirliğini artırma sözü verdi. Ortak bir bildiride, metan emisyonları, temiz enerjiye geçiş ve karbondan arındırma da dahil olmak üzere bir dizi konuda adım atmayı kabul ettiklerini söylediler. Ayrıca 1.5C hedefini canlı tutma taahhütlerini yinelediler.

Yeşil ulaşım ile ilgili olarak 100'den fazla devlet, şehirler ve büyük otomobil şirketleri, 2035 yılına kadar önde gelen pazarlarda ve 2040 yılına kadar ise dünya çapında içten yanmalı motorların satışına son vermek amacıyla Sıfır Emisyon Otomobil ve Kamyonet Üzerine Glasgow Deklarasyonu’nu imzaladı. En az 13 ülke, 2040 yılına kadar fosil yakıtla çalışan ağır hizmet araçlarının satışını sona erdirme taahhüdünde bulundu.

Kaynak: news.un.org
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü