DTÖ Sınır Ötesi E-Ticarette Yeni Kuralları Görüşüyor

15 Mayıs 2019

Dünya Ticaret Örgütü’nün 80’den fazla üye ülkesi uluslararası kurallara dayalı bir elektronik ticaret yol haritasını belirlemek amacıyla görüşmeleri başlattı. Cenevre’de Japonya, Avusturalya ve Singapur tarafından başkanlığı yürütülen DTÖ toplantısında katılımcı ülkelerce sınır ötesi e-ticaretin kolaylaştırılması amacıyla gümrük uygulamaları ve müşteri bilgilerinin sınır ötesi değişiminin yolları tartışıldı. ABD tarafından toplantıda küresel çevrimiçi tüketici bilgilerinin açık bir ortamda paylaşılması istenirken, Çin önemli bilgilerin ülke içinde tutulmasından yana bir yaklaşım sergilemektedir. Hali hazırda, sınır ötesi e-ticaret alanında uluslararası düzenlemelerin olmadığına dikkat çekilmektedir. E-ticaret alanında bir önceki DTÖ toplantısı 2019 yılının başlarında gerçekleştirilmiş ve söz konusu toplantıda; e-ticaretin, küresel ekonomi, iş dünyası ve tüketiciler için sunduğu fırsatların DTÖ müzakereleri vasıtası ile nasıl yakalanabileceğine dair üye ülkeler görüşlerini paylaşmışlardır.

Kaynak: paypers web sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü