Dünya Metal İstatistikleri Bürosu’na Göre Nikel Piyasası Ocak-Mart 2020 Döneminde Fazla Verdi

02 Haziran 2020

Dünya Metal İstatistikleri Bürosu en son raporunda, Ocak-Mart 2020 döneminde Nikel piyasasının, görünür istemi 6,6 kiloton (Kiloton-kt bir kütle ağırlık birimi olup 1 kiloton 1000 tona eşittir, metrik ton olarak da bilinir. Ç.N.) aşan üretim fazlası verdiğini bildirdi. 2019’un tümünde 17,9 kt açık hesaplanmıştı. İçinde bulunduğumuz yılın Mart ayı sonunda Londra Metaller Borsası’nda tutulduğu rapor edilen stoklar geçtiğimiz yılın sonundan 75,5 kt daha yüksekti. Ocak-Mart 2020’de rafine edilmiş üretim, toplamda 523,2 kt olurken istem 516,6 kt oldu.
 
Ocak-Mart döneminde madenin üretimi, 2019 yılı toplamının karşılaştırılabilir döneminin 52 kt üzerinde 595,9 kt olarak gerçekleşti. Çin’in ergitme tesisi/rafineri üretimi 2019 yılına göre 4 kt azaldı, görünür istem ise 243,9 kt ile önceki yılın rakamından 12 kt daha yüksekti.
 
Nikel ergitme tesisi/rafineri üretimi Mart 2020’de 169,0 kt iken istem 175,3 kt idi.
 
Kaynak: steelguru web sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü