G20 Ülkeleri Fosil Yakıtların Finansmanı İçin Yıllık 77 Milyar Dolar Harcıyor

04 Haziran 2020

Yeni yayınlanan bir raporda, Paris Anlaşması'nı kabul etmesinden bu yana, G20 ülkelerinin kamu finans kurumları aracılığıyla fosil yakıtları finanse etmek için yılda en az 77 milyar dolar sağlayarak doğrudan buna karşı hareket ettikleri ortaya çıkmıştır.
 
Oil Change International ve Dünya Dostları (FOE) ABD'den gelen rapor, petrol, gaz ve kömür projelerinin finansmanına odaklanmakta ve G20 ülkelerinin 2016-2018 rakamlarını 2013-2015 rakamları ile karşılaştırarak, ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve Avustralya ve Avrupa Birliği dahil 19 ülkeden hükümetler ve merkez bankası yöneticilerinden oluşmaktadır. G20 üyeleri dünyanın gayrisafi hasılasının yaklaşık % 80'ini, küresel nüfusun üçte ikisini ve uluslararası ticaretin dörtte üçünü temsil etmektedir. Dolayısıyla bu ülkeler daha çevreci bir ekonomiye geçişte öncü olmak konusunda büyük bir sorumluluğa sahiptir.
 
Rapor, Paris Anlaşması'nın yapılmasından bu yana fosil yakıtlara yönelik desteğin düşmediğini, G20 ülkelerinden yıllık ortalama kömür desteğinin yılda 1,3 milyar dolar arttığını ve petrol ve doğal gaz desteğinin yılda 64 milyar dolar seviyesinde kaldığını göstermektedir. Çin, Japonya, Kanada ve Güney Kore, 2016-2018 yılları arasında kirli enerji projeleri için en çok finansman sağlayan ülkelerdir.

Kaynak: Earth web sitesinden tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü