Günümüzün Başlıca Çevre Problemleri

17 Eylül 2020

İklim krizi görülmemiş bir hızla hızlanmakta ve dünya buna hazır değildir. Krizin alevlenmesinde rol oynayan pek çok faktör varken, diğerlerinden daha fazla dikkat gerektiren bazı çevre konuları vardır.

Zayıf yönetişim, gıda atıkları, fosil yakıtlardan küresel ısınma, ormansızlaşma, gıda kaybı, biyoçeşitlilik kaybı, plastik kirliliği, tarım, hava kirliliği, buzulların erimesi, gıda ve su güvensizliği ana konulardır.

Bunlar gezegenimizi rahatsız eden en büyük çevresel sorunlardan bazıları olsa da, aşırı avlanma, kentsel yayılma, ve arazi kullanım değişiklikleri gibi bahsedilmeyen daha pek çok sorun bulunmaktadır. Krize tepki verirken dikkate alınması gereken pek çok yön olsa da, bunlar yeterince fark yaratacak kadar koordineli, pratik ve geniş kapsamlı olmalıdır.

Kaynak: https://earth.org web sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü